På Herøya Industripark i Porsgrunn satses det på bruk av energi som ellers går til spille til å varme opp byen. SINTEF-forsker Hanne Kauko mener det er et stort potensiale i bruk av spillvarme til oppvarmingsformål.

VARME

Hver kilowattime teller

– Vi kaster ikke spiselig mat, så hvorfor kaste bort fritt tilgjengelig varme?

Published

Det er SINTEF-forsker Hanne Kauko som stiller det retoriske spørsmålet.

Oppvarming og kjøling utgjør omtrent halvparten av energibehovet i bygninger, men mye går til spille, så hvorfor ikke utnytte ulike spillvarmekilder til oppvarmingsformål?

Det er fullt mulig, slår forskeren fast.

Hennes ekspertise er nemlig energieffektiv forsyning av varme for nabolag og industri, og utnyttelse av lavtemperatur spillvarme. Ifølge Kauko er potensialet enormt:

Selvforsynt på varme?

– I Norge er mengden industriell overskuddsvarme som går tapt hvert år estimert til 20 TWh, inkludert varme ved både høye og lave temperaturnivå (over/under 100°C).

– Til sammenligning var det totale energiforbruket til norske husholdninger 46 TWh i 2020 – og mesteparten av dette går til oppvarming, sier forskeren.

For EU er det estimert at overskuddsvarme fra urbane lavtemperaturkilder, som datasentre, kloakksystem, metrotunneler og store kommersielle bygninger, kunne dekket cirka ti prosent av det totale energibehovet for romoppvarming og tappevann.

Hanne Kauko

Hanne Kauko har bakgrunn med doktorgrad fra fysikk fra NTNU, og har siden 2014 jobbet hos SINTEF Energi med termiske og integrerte energisystem for nabolag og industri, termisk energilagring, varmepumpende system og utnyttelse av spillvarme.

Mer bærekraftighet

– Det handler om bruk av overskuddsvarme fra ulike kilder til oppvarmingsformål – alt fra datasentre og industri, til kloakk og gråvann – og dens betydning i overgangen til et fossilfritt energisystem samt mer bærekraftig energiforsyning, fastslår Kauko.

Bærekraftighet blir stadig viktigere. Særlig da strømbehovet de kommende årene ventes å øke kraftig.

– Energi, og spesielt elektrisk energi er en verdifull ressurs, særlig med den varslede energikrisen i Europa sammen med økende andel strømproduksjon fra vind og sol for å oppnå klimamålene.

Nettopp derfor mener Kauko det nå er viktig å bruke andre energibærere og kilder der vi kan.

– Bygningsoppvarming er noe hvor vi kan og bør benytte andre energibærer enn strøm, deriblant fjernvarme og vannbårne varmesystem, som tillater utnyttelse av overskuddsvarme, forklarer hun.

Varmeteknisk konferanse

Ønsker du å lære mer? Hanne Kauko er én av de 11 foredragsholderne på årets Varmeteknisk konferanse, 11.–13. mai om bord på Color Magic. Basert på resultater fra flere forsknings- og utviklingsprosjekt, skal hun snakke om bruken av lavtemperatur spillvarme fra ulike kilder til oppvarmingsformål.

Her kan du lese mer om konferansen

Klikk her for å sikre deg en deltakerplass

Powered by Labrador CMS