Tilbake til start

Etter et langt yrkesliv som rørlegger er jeg forundret over varianten av anbud og prosjektgjennomføring.

Published

Dette eksemplet er sikkert ikke unikt:
Offentlig anbud utføres som totalentreprise

Det har i forkant har vært utført en viss grad av forprosjektering. Flere totalentreprenører regner gjerne på jobben. Pris på VVS arbeidene gis da ofte til flere totalentreprenører. Det brukes ufattelig mye ressurser og tid på denne type arbeider. Den endelige prisen blir aldri offentliggjort innenfor fagområdene.

Dersom anbudsprisen blir kjent, er det kun totalprisen.

Dette er til hinder i konkurransen da det ikke gis direkte tilbakemeldinger om pris innen det enkelte fagfelt.

I forprosjektet følger det gjerne med en beskrivelse som kan være generell. Det skal regnes med det som er beskrevet, og det som ikke er beskrevet, men som vil være naturlig i tilknytting til beskrivelsen skal være med det og. En står fritt til å velge samarbeidspartner/konsulent i det videre arbeidet dersom anbudet går inn.

Så starter et møteinferno av en annen verden. Det blir da gjerne gitt en tidshorisont på 4 -5 uker på om det er anmerkninger til forprosjektet. Da skal alt dokumenteres og hvor det ofte står at omtrent alt skal godkjennes av byggherre før montasje. Det går nesten mer tid i møter en å utføre jobben.

Gå tilbake til start med å få jobben prosjektert i forkant, og hvor alle avgjørelser er tatt mellom konsulent og byggherren.

Gå ut med anbud som er masseberegnet slik at alle gir pris på samme grunnlag.

Slik det drives i dag hvor totalentreprenøren sitter med nesten all makt, gjør at byggingen koster mer en nødvendig og kvaliteten ikke alltid er på topp.

Gå tilbake til seriøse konsulentfirma for planlegging og beskrivelser med masseberegninger. Og benytt kvalifiserte byggeledere som er uavhengig av entreprenører. Med et skikkelig prosjektert prosjekt trenges hverken Breeam eller annen fordyrbare ordninger.

Powered by Labrador CMS