Slik gikk det med Norconsult i 2018

Omsatte for 5,3 milliarder.

Published

Rådgiverne i Norconsult leverte gode resultater i 2018. Omsetningen økte med 15, 5 prosent.For hele 2018 hadde Norconsult en omsetning på 5,342 milliarder kroner. Dette er en økning på 15,5 prosent sammenlignet med 2017. For året endte det underliggende driftsresultatet på 401 millioner kroner*), mot 371 millioner i 2017. Driftsmarginen for selskapet ble 7,5 prosent i 2018 (8 prosent i 2017).– Vi er veldig godt fornøyd med omsetnings- og resultatutviklingen. Konkurransesituasjonen er tøff, allikevel har vi et høyt aktivitetsnivå. Vi har truffet godt med de oppkjøpene vi har gjennomført i 2018 og har samtidig en betydelig organisk vekst. Økt aktivitet, god prosjektgjennomføring og høy medarbeidertilfredshet er med på å forsterke den positive utviklingen til selskapet, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult i en pressemelding.

FORTSATT VEKST 

Særlig i Norden fortsetter Norconsult å vokse, både organisk og gjennom oppkjøp. I 2018 overtok selskapet Nordic – Office of Architecture (Nordic). Med en eierandel på over 90 prosent i Nordic, samt oppkjøpet av Arkitekthuset Monarken AB i Sverige og det danske arkitekt- og rådgivningsselskapet KAAI – Kærsgaard & Andersen A/S, har Norconsult nå posisjonert seg som en av de store og toneangivende aktørene innen arkitektur i Norden.Disse oppkjøpene åpner for nye muligheter for samarbeid, og bidrar til at selskapet kan løse stadig mer komplekse samfunnsoppgaver. Norconsult kjøpte også IT utviklingsselskapet Fundator. I løpet av 2018 ble det, gjennom organisk vekst og oppkjøp, nærmere 600 flere nyutdannede og erfarne medarbeidere i Norconsult.*) Selskapet solgte i 2018 selskapet Norconsult Eiendom AS og inngikk en langsiktig leieavtale for hovedkontoret i Vestfjordgaten 4 i Sandvika. Gevinsten fra dette salget er ikke reflektert i det underliggende driftsresultatet. Salget gir et resultatbidrag som en engangseffekt slik at faktisk resultat blir 865 millioner for 2018.

Powered by Labrador CMS