VEKST: Daglig leder i Unik VVS, Helge Olsen, ser for seg at det vil komme mange rehab-prosjekter fremover. Her er han sammen med leder for Unik VVS sin avdeling for borettslag, Christer Skjerping.

Tror på vekst i rehab-markedet

BERGEN: Det siste året har borettslag i Bergen lyst ut mer enn tolv små og store rør- og baderoms-prosjekter. – Et voksende marked, sier en av byens ledende aktører i segmentet.

Published Last updated

– De tre største boligbyggerlagene i vårt distrikt har en samlet portefølje på cirka 47.700 boliger, fordelt på 887 borettslag. Mange av disse begynner å bli gamle, men fortsatt er det få som har fornyet rør og baderom, sier daglig leder i Unik VVS, Helge Olsen.

Lever på lånt tid

De største boligbyggelagene i Bergen er OBOS, som for noen år siden kjøpte Stor-Bergen Boligbyggelag, BOB og Vestbo. Alle de tre boligbyggelagene ble stiftet på 1940-tallet og hadde svært stor boligproduksjon i etterkrigstiden og helt frem til 70-tallet.

Mange av disse boligene begynner nå å dra på årene og de første boligene fra 40- og 50-tallet er nå mellom 70 og 80 år gamle.
– Forventet levetid på rør varierer mye og avhenger av kvaliteten på rørmaterialene. Det er imidlertid anbefalt at de byttes ut etter rundt 50 år. Boliger bygget på 40-, 50- og 60-tallet lever derfor på lånt tid, men også de mange 70-tallsprosjektene nærmer seg den kritiske 50-årsalderen. Vi forventer derfor at vi i årene som kommer vil se en rekke rørprosjekter i eksisterende borettslag, sier Olsen.

Varierer i størrelse

Selskapet er en betydelig aktør når det gjelder fornying av rør og bad i borettslag, og nylig sikret de seg to prosjekter av denne typen med en samlet verdi på cirka 130 millioner kroner.

– Dette er bare to av mange jobber av denne typen som har blitt lyst ut de siste 12 til 18 månedene. Samlet har vi notert oss 12-13 slike prosjekter, med en samlet verdi på nesten 300 millioner kroner, sier Olsen.

Noen av prosjektene er avklart og Unik VVS har altså sikret seg to av de største. I tillegg er det altså rundt ti mindre prosjekter.

– Prosjektene varierer veldig i størrelse og omfang, men vi snakker om prosjekter som involverer alt fra under ti til over flere hundre leiligheter. I hvert enkelt prosjekt er det alltid forskjellige alternativer som skal vurderes, sier Olsen.

Alle tenkelige ønsker

Det typiske er gjerne at det blir foretatt en utbytting eller rørfornying av avløpsrør, samt at vannledninger erstattes, men uten at baderommet blir fornyet. I en del tilfeller er bad en opsjon hvor hver enkelt beboer kan velge hva de selv ønsker.

– Balansert ventilasjon er også ofte tema og blir gjerne tilbudt som en opsjon, sier Olsen.

Han forteller også at varmtvannsberedere ofte ønskes ofte ut av leiligheten og etablert med fellesbereder i kjeller.

– Vi har også prosjekter hvor vi bytter undersentraler, radiatorer og tilførselsledninger. I prosjektene hvor vi har vært med å gi tilbud de siste 12 til 18 månedene finnes alle tenkelige varianter og opsjoner, sier Olsen.

Betydelig marked

Olsen er forsiktig med å estimere verdien på dette markedet, men med mange aldrende borettslag sier det seg selv at det er betydelig. Legger man til grunn at badene også må tas er det ikke urimelig å regne med en snittpris per leilighet på mellom 250.000 og 300.000 kroner. I tilfelle snakker vi fort om et marked verd flere milliarder kroner.

– Dette er selvsagt prosjekter som vil fordele seg over mange år, men det er ingen tvil om at dette er et spennende marked, sier Olsen.

Powered by Labrador CMS