TUNGT: Det blir fremdeles tunge tak rundt på rådhusene. Hittil har ikke kommunepolitikerne vært i nærheten av å klare å holde eiendommene sine ved like

Kommunal vedlikeholdsbombe

Skoler med helsefarlig inneklima og barnehager fulle av muggsopp. Kommunene fortsetter å droppe vedlikeholdet. Det går på helsa løs.

Published

Vedlikeholdsetterslepet vokser videre. Seks år etter forrige gang har Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) presentert nok en rapport om rikets tilstand. Så lenge vi snakker om offentlige bygninger og anlegg, blir den tilstanden bare verre og verre.

Gamle og dyre

– I 2015 var oppgraderingsbehovet 2600 milliarder kroner. Nå er det 3200 milliarder, forteller administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen.

Tallet er så stort at det er vanskelig å skjønne, men det tilsvarer 600 000 kroner for hver eneste innbygger i Norge fra 0 til 110 år.

Forskjellene er store. Mens staten forvalter bygningene sine godt og Statsbygg trekkes frem som best i klassen, forfaller norske kommuner.

RIF har kartlagt 7,5 millioner kvadratmeter med kommunale og fylkeskommunale bygg. Nærmere 70 prosent er over førti år gamle.
– De er ikke tilrettelagt for dagens bruk, fastslår Liv Kari Skudal Hansteen.

Konsekvensen er at kommunale tjenester blir dyrere enn nødvendig på grunn av dårlig logistikk og svak utnyttelse av arealene.

Helsefare

Skoler og barnehager plages av inneklima som er så dårlig at det mange steder er helseskadelig. Sykepleiere, lærere og omsorgsarbeidere er blant de yrkesgruppene som er ekstra utsatt for det dårlige inneklimaet. Det er ikke bare vedlikeholdsetterslepet som går på helsa løs – også dårlige ventilasjonsanlegg bidrar til inneklimaproblemer og muggsopp.

RAPPORTØR: RIF-sjef Liv Kari Skudal Hansteen står bak en ny rapport om rikets bygningsmessige tilstand, og det står temmelig dårlig til.

Og verre blir det. Klimaendringene gjør behovet for vedlikehold enda større i årene som kommer. Vedlikeholdsetterslepet kommer til å forverre den tekniske tilstanden på byggene enda mer, og det igjen påvirker inneklimaet og fører til nye helseproblemer. Astma, hodepine og allergier er de umiddelbare konsekvensene som RIF trekker frem.

Stadig større sprik

Dessuten blir kravene stadig større til gode, bærekraftige bygg. Dermed blir spriket mellom kravene og den virkelige tilstanden til de kommunale bygningene enda større. De neste ti årene blir situasjonen bare verre, ifølge «rikets tilstand»-rapporten.

Helsefare

  • Fire av ti skoler tilfredsstiller ikke kravene i forskrift for miljørettet helsevern.
  • 53 prosent av videregående skoler og 43 prosent av kommunale skoler mangler en vedlikeholdsplan.
  • To av tre barnehager har unormal vekst av muggsopp.
  • Dårlige ventilasjonsanlegg og vann- og fuktskader fra vinduer, fasader og tak er hovedårsaker til dårlig inneklima i kommunale bygg.

Kilde: «State of the Nation – Norges tilstand 2021»

Det er ikke bare de kommunale bygningene som er i dårlig stand. Helsebyggene har de samme problemene: Store vedlikeholdsetterslep og planlagte investeringer som ikke dekker behovene. Spesielt varme, ventilasjon og sanitær er i dårlig forfatning på sykehusene.

For lite og for mye vann

Vannforsynings- og avløpsanlegg har fått sitt eget kapittel i rapporten.
– Vann og avløpsnettet er delvis utdatert, og det er manglende kapasitet til å transportere avløpsvann, heter det.

I gjennomsnitt forsvinner 30 prosent av drikkevannet i lekkasjer før det kommer ut til abonnentene. Vannledningene ligger sammen med utette avløpsledninger. Dårlig distribusjon øker faren for forurenset drikkevann.

Nå prøver Folkehelseinstituttet å kartlegge hvor mange utbrudd av mage- og tarmsykdommer som skyldes dårlig drikkevann. Det er det nemlig ingen som vet i dag. Dessuten må kommunene regne med mer pes fra statsforvalterne – de tidligere fylkesmennene – som har varslet at sektoren skal følges enda tettere fremover.

Avløpssektoren må også regne med stadig større problemer med vannskader og flom. Anleggene klarer ikke å ta unna nok vann, og hverken sluk eller rør har kapasitet.

For ordens skyld: Enda så ille det står til med kommunale bygg og helsebygg, så er det noen offentlige anlegg som har det enda verre. Aller verst står det til med fylkesveiene.

Powered by Labrador CMS