ØKER: Nyetableringene fortsetter å øke blant norske rørleggere.

RØRLEGGERYRKET

Dobbelt så mange rørleggere starter egen bedrift

Flere og flere rørleggere bryter ut og begynner sin egen bedrift. De siste fem årene er tallet på nystartede rørleggerbedrifter doblet – og de fleste klarer seg.

Published Last updated

309 nye rørleggerbedrifter hittil i år. Det er en dobling på fem år, og nesten en seksdobling siden år 2000.

Rørleggeren vil bli sin egen herre. Stadig flere takker for seg hos arbeidsgiveren sin og begynner for seg selv.

– Skremmende lett

I mai i år uttalte Rørnorge-sjef Marianne W. Røiseland til nemitek.no at det er skremmende lett å starte en rørleggerbedrift. Utviklingen har bare fortsatt.

Det er tall fra Brønnøysundregistrene per 20. september som viser 309 nye rørleggerbedrifter i år. Økningen er «bare» 9 prosent siden samme periode i fjor. Men det er en økning på 98 prosent siden 2018 og på 136 prosent siden 2017.

Hele næringslivet

Den kraftige veksten i nyetableringene er ikke noe som bare skjer hos rørleggerne, understreker seniorrådgiver Håkon Frøysa Skullerud i Statistisk sentralbyrå. Han trekker tallene tilbake til 2009:

– Det har vært en 35,7 prosents økning i antall virksomheter innen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet fra 2009 til 2023. Det tilsvarer en årlig vekst på 2,2 prosent, forteller han.

Tallene hans er ikke helt de samme som dem som Brønnøysundregistrene opererer med. Hos SSB går det ikke an å finne egne tall bare for rørleggerbedrifter – de er en del av sekkeposten «spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet».

Femdobling

Men tallene fra Brønnøysund viser at 67 nye rørleggerbedrifter startet opp fra nyttår til 20. september i 2009. Med andre ord: 

Fem ganger så mange rørleggere starter ny bedrift i år som for fjorten år siden.

Skullerud forteller at veksten går enda raskere i næringslivet utenfor byggenæringen. 

– Hvis antall virksomheter blant rørleggere følger samme utvikling som for spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet som helhet, betyr det at det blir stadig flere rørleggervirksomheter – men at veksten ikke er større enn i næringslivet for øvrig, sier han.

Øker mer og mer

Særlig de tre siste årene har nyetableringen tatt av i resten av næringslivet. 

– I bygge- og anleggsnæringen har nyetableringene økt med 1,3 prosent årlig siden 2008, og med 3 prosent årlig de siste tre årene. I næringslivet som helhet var veksten 15,6 prosent årlig de siste tre årene, forteller Håkon Frøysa Skullerud.

Går ikke konkurs

Mens flere og flere starter nye bedrifter, er det slett ikke noen tilsvarende økning i hvor mange som legger ned. Konkurstallene fra Statistisk sentralbyrå varierer svært lite fra år til år.

Før nedstengning og spesielle støtteordninger fra og med 2020 gikk mellom 70 og 80 rørleggerbedrifter konkurs hvert år – med unntak av rekordåret 2015, da tallet var 92.

I år er konkurstallet oppe på normalen igjen. Første halvår i år endte 32 rørleggerbedrifter med å bli slått konkurs. Halvårstallene for første halvår har ligget jevnt mellom 30 og 40 hvert år siden 2016, altså med unntak av covidstøtteårene.

Powered by Labrador CMS