Lysere tider i Erichsen & Horgen

Ingeniørselskapet retter fokus på dagslys.

Published

Ingeniørselskapet bygger kompetanse på dagslys. Endrer seksjonsnavn og ansetter arkitekt - den første i firmaets historie.

Ny bransjeveileder

Erichsen & Horgen har vært en av pådriverne for å få på plass en bransjeveileder om dagslys. Den er ventet klar til sommeren. Formålet med veilederen er å omforene bransjen om hvordan dagslysvurderinger bør utføres og ikke minst oppnå et redusert konfliktnivå med hensyn til dagslys i byggeprosjekter.- For arbeidsgruppen har det både vært interessant og utfordrende å utarbeide et forslag til en bransjeveileder for dagslys, men jeg tror nok mange er enige om at det var på høy tid at arbeidet ble gjort og at dette er en etterlengtet veileder for bransjen. Vi har dessuten vært heldige og hatt en referansegruppe å støtte oss på. Referansegruppen representerer sentrale aktører i byggebransjen og de har kommet med gode refleksjoner og konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet. Nå håper vi at sluttproduktet snart vil bli tatt i bruk og være et positivt bidrag til design av bygg i fremtiden forteller Line R. Karlsen, dr.ing. og dagslysspesialist i Erichsen & Horgen.

Nytt seksjonsnavn

Dagslysets effekt på vår helse er blitt vesentlig bedre dokumentert de siste 10-20 årene og av den grunn har en økt bevissthet om temaet vokst frem. Det ser ingeniørselskapet som nå tar grep for å forsterke fagmiljøet ytterligere.- Det er viktig at vi som rådgivere tar kunnskapen om dagslys innover oss og utfører gode bygg for fremtiden Ved hele tiden å ligge i forkant av denne utviklingen sørger vi for at både kunder og samarbeidspartnere også er bevisste på den positive helsekonsekvensen av økt dagslys i bygg gir, sier seksjonsleder Arnkell. J. Petersen i Erichsen & Horgen.Seksjonen Petersen er leder for fikk nytt navn 1. januar. Det nye navnet på seksjonen er Inneklima, dagslys og energi. Endringen kommer som en naturlig konsekvens av at dagslys i bygg blir en stadig større del av de tjenestene som Erichsen & Horgen tilbyr.

Henter arkitekt

Videre har de ansatt den første arkitekten i firmaets historie. Joar Tjetland starter 1. februar. Han har bachelor i belysningsdesign og master i arkitektur fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.- Daglys er blitt et selvstendig spesialistområde og det er viktig for oss å kunne tilby våre kunder førsteklasses rådgivning innen fagområdet, understreker Petersen.

Powered by Labrador CMS