VARIERT: Varierte arbeidsoppgaver for Sigrid Bjørck, som er gruppeleder for vann og miljø hos Asplan Viak.

RÅDGIVNING

Asplan Viak i Lofoten:
Små forhold, store utfordringer

LEKNES: Dårlige vannledninger og toaletter som trenger dispensasjon fra naturmangfoldloven. Oppdragene er varierte for Asplan Viak i Lofoten.

Published

Mediene har skrevet om hvordan folk gjør fra seg i naturen. Turistene er både levebrød og belastning i Lofoten. Øygruppen har til og med fått sine egne lofotvettregler. Regel nummer 5: Bruk etablerte toaletter – og om det ikke er mulig, så gjør ditt i sjøen eller grav et hull i bakken.

Rorburensing

Det er nok å gjøre for den som skal sørge for vann og avløp i rør, også. Sigrid Bjørck ser frem til at Vestvågøy kommune skal komme i gang med planene om nytt vannforsyningsnett i Stamsund.

– Der er det dårlig rørkvalitet med gamle støpejernsrør som er lekk, sier hun.

Bjørck er gruppeleder for vann og miljø i Asplan Viak. Hun har kontor på Leknes, mens Asplan Viak også har kontor i Svolvær.

Hun forteller at kommunen også vil se på utslippene fra avløp i Stamsund.
– Der er det ikke renseanlegg – alt går urenset ut. I høst har vi jobbet mest med å utrede hvilken renseløsning kommunen skal ha. Vi har sett på silanlegg og slamavskiller. Så prøver vi å påvirke kommunen til at rensehuset bør bygges i en stilart slik at det ser ut som en rorbu, smiler hun.

E. coli i bekkene

På turistfronten arbeider Asplan Viak med toalettløsninger som tilfredsstiller behovene – bokstavelig talt – til både turistene og naturen.

– Nå har forskerne funnet E. coli i Lofotodden nasjonalpark, i bekkene der turistene fyller vannflaskene sine. Det var ikke noe sjokk. Vi har jobbet med en nasjonal turistvei ut til Eggum, en liten plass med behov for oppgradering av den sanitære installasjonen som står der. Vi har bistått Statens vegvesen og lokalsamfunnet med å utrede ny løsning og søke om utslippstillatelse, forteller Sigrid Bjørck.

Renner og renner

Det førte til en søknad om dispensasjon fra naturmangfoldloven, også.

– Det var tett tank der, og utfordringen var at den måtte tømmes 15 ganger i løpet av sesongen. Vi har foreslått at de setter inn toaletter med absolutt minimum vannforbruk, eller eventuelt vurderer vakuumtoaletter, forklarer hun.

Et annet problem var at vasken har hatt berøringsfri armatur. Men den har vært for følsom, slik at den har fortsatt å renne hvis det er blitt liggende igjen en liten papirbit nedi vasken. Dessuten har turistene utnyttet vasken til å vaske klær…

– Nå kommer vannbesparelsen, og vi har også foreslått å separere avløpet til gråvann og svartvann. Gråvannet kan gå til gråvannsanlegg med infiltrasjonstank, og så kan vi sette ned slamavskiller i stedet for tett tank. Det var derfor det trengtes dispensasjon, men nå er den gitt, sier Bjørck.

Toppgolf

Hun arbeider også med Lofoten Links på Gimsøya – den spektakulære golfbanen som er kåret til en av verdens beste.

– Overnattingsmulighetene er utnyttet til maksimal kapasitet. Daglig leder Frode Hov ønsker å bygge et lite hotell. Vi ser på hvilke muligheter han har til å få brannslukkevann, for det er et problem i grissgrendte strøk. Vannverket kan ikke levere 50 liter i sekundet – det er et lite, lokalt vannverk fra en grunnvannsbrønn, forteller Bjørck.

Avløpet er også en utfordring: Det er ikke bare å pumpe det til havs når Nord-Atlanteren sender åtte meter høye bølger tilbake mot stranden.

Så, med andre ord:

– Vi har veldig varierte arbeidsoppgaver, vi som er tilknyttet denne regionen, sier Sigrid Bjørck hos Asplan Viak.

Powered by Labrador CMS