OPPDRAGSLEDER: Klaus Andreassen var oppdragsleder for Norconsult på nye Hammerfest sykehus-prosjektet. Norconsult hadde ansvar for rådgivning og prosjektering innen elektro, IKT, bussanlegg/automasjon og VVS.

RÅDGIVNING

Hva er suksesskriteriene for et vellykket prosjekt? Dette svarer rådgiveren

Prosjektet har pågått siden 2018 og detalj- og byggeprosjektet hadde en totalentreprise på 1,4 millarder kroner. Alt ble levert innenfor budsjett og til og med før tiden. Så hva fungerte?

Published

– Det er bedre å jobbe med 90 prosent fart enn å ende opp med å gjøre samme ting flere ganger, sier oppdragslederen hos Norconsult, som har jobbet med prosjektet fra 2019.

Prosjektleder hos totalentreprenøren Consto, Rolf Johnny Nilsen, kunne i mars i år med glede slå fast at det nye Hammerfest sykehus i Finnmark blir ferdig på budsjett og til og med før tiden. 

– Jeg følte på blanding av glede og vemod. Vi var en stor gjeng som hadde gjort jobben, sa Nilsen til lokalavisa ifinnmark.no. 

Han la også til at «etter snart 40 år i bransjen har jeg aldri vært borti maken på hvordan vi klarte å gjennomføre prosjektet». 

Samspill

Consto var altså meget fornøyd, noe som støttes av de prosjekterende i Norconsult, som blant annet har jobbet for Consto på dette prosjektet. Det inkluderer oppdragsleder Klaus Andreassen hos Norconsult, som har vært rådgivende ingeniør på prosjektet.

– Jeg kan nesten ikke skryte nok av den jobben Consto, tekniske underentreprenører og andre partnerne gjorde på dette prosjektet, sier Andreassen.

Norconsult hadde ansvar for rådgivning og prosjektering innen elektro, IKT, bussanlegg/automasjon og VVS.

– På nye Hammerfest sykehus gikk vi allerede i forprosjektfasen inn i en samspillkontrakt med totalentreprenør Consto, Multiconsult og Link Arkitekter. Det ble en riktig måte å jobbe på i dette tilfellet, sier Andreassen.

– Viktig med kjemi 

Nemitek.no har tidligere intervjuet selskaper og rådgivere som har vært involvert i bruk av samspillmetodikk. Der har blant annet viktigheten med personkjemi på tvers av selskapene stadig blitt påpekt. 

Andreassen bekrefter at kjemi har vært essensielt også i forbindelse med nye Hammerfest sykehus. 

– Personlig kjemi betyr veldig mye, det er helt soleklart. Jeg personlig har aldri vært gjennom et prosjekt som har fungert så bra, sier oppdragslederen. 

Han peker på at den gode kjemien blant annet skyldtes at partene – i denne forbindelse både Sykehusbygg, Consto, Norconsult, Multiconsult og LINK Arkitekter – hadde jobbet sammen allerede i forprosjektet. 

– Vi ble veldig godt kjente i den første fasen, der ble det gjort god relasjonsbygging og vi ble på en måte kjent med takhøyden hos alle parter. I tillegg var alle partnerne flinke til å fokusere på det som var viktig. Det ble litt sånn «la oss møtes på midten og bare gå videre». Ikke ta alle kampene nå, som unødvendig forstyrrer prosessen. Og jeg kan ikke få sagt nok hvor fleksible alle var på dette punktet, sier Andreassen. 

De riktige menneskene 

Vi prøver å få Andreassen til å punktvis nevne de viktigste kriteriene for at akkurat dette prosjektet lyktes så godt. Men det er ikke så lett som det høres ut, for alt henger sammen med alt. 

– Du må ha de riktige menneskene, og de riktige menneskene må dessuten kunne bruke de riktige verktøyene. Du må ha gode og riktige relasjoner mellom partene. Og ikke minst må du ha rammene for å gjøre jobben, sier oppdragslederen. 

Og nå blir Andreassen engasjert. 

– Med rammene, så mener jeg at det er uaktuelt å være billigst eller dyrest, det viktigste er at det er riktig pris for alle parter. Jeg tror det ordet jeg leter etter i forbindelse med pris er «armslag», at man er enig om riktig pris for riktig leveranse. I vårt tilfelle handlet det blant annet om bemanning, sier Andreassen, og fortsetter: 

– Det var en stor opplevelse å få jobbe med Hammerfest sykehus, og dette kommer fra en som har vært rådgiver i 22 år, sier Klaus Andreassen.

– En av farene ved at man kun fokuserer på lavest mulig pris, er at prosjektet kan ende opp med å være underbemannet i lederfunksjoner og at det blir for mye på enkeltindivider. I dette prosjektet har vi prioritert flere fagansvarlige ressurser for å følge opp disiplinene RIE og RIV, samtidig som det har vært en tydelig felles ledelse av teamet, og det er blitt investert tilstrekkelig med tid til planlegging. Det er bedre å jobbe med 90 prosent fart enn å ende opp med å gjøre samme ting flere ganger, sier oppdragslederen. 

– Passelig størrelse 

Andreassen mener for øvrig at dette prosjektet, med 30-40.000 kvadratmeter og med denne kostnadsrammen, er den passelige størrelsen for å jobbe på denne måten i samspill. 

– Blir prosjektet altfor stort, kan det bli et for stort ansvar og en for stor risiko for hver partner. Blir prosjektet for lite, blir det ikke økonomisk forsvarlig å binde opp så mange ansatte på bare ett prosjekt. Da må flere personer splittes på flere prosjekter. Men på denne størrelsen fungerte det meget bra, sier Andreassen. 

HAMMERFEST SYKEHUS: Grunnsteinen for Hammerfest sykehus ble lagt i 2020 og ble overlevert til Finnmarkssykehuset i april 2024. I skrivende stund pågår det prøvedrift og innflytting. Sykehuset skal være i full drift fra januar 2025.

Krevde mye koordinering 

Hammerfest er en by som ikke er sentralt plassert i forhold til underleverandører. Og dette var noe som tidlig ble adressert. 

– Hadde dette vært på Østlandet, kunne noen totaltekniske entreprenører påtatt seg hele oppdraget. Her måtte prosjektet deles opp og gis til lokale underleverandører med egne, separate avtaler. Dette kan være utfordrende og krevde mye koordinering, sier Andreassen, før han raskt legger til:

– Her kom «samspillånden» til sin rett. Vi måtte alle sammen være veldig flinke til å stole på hverandre. Og også her var Consto var en god støttespiller, i tillegg til de andre avtalepartnerne, sier Andreassen. 

PRØVEDRIFT: Det nye Hammerfest sykehus er i skrivende stund i prøvedrift. Det skal være i full operativ drift fra januar 2025.

Liker å jobbe med store prosjekter 

I skrivende stund er det ikke mye igjen av den store jobben som Norconsult og Klaus Andreassen har gjort på Hammerfest sykehus.

Innflytting av sykehuset og prøvedrift foregår nå trinnvis gjennom hele 2024, og skal deretter være i full operativ drift fra 1. januar 2025. 

Og da begynner det å nærme seg seks år siden Andreassen begynte med planleggingen. Sammen med de andre som har gjort dette prosjektet mulig. 

– Blir du ikke lei av holde på så lenge med bare ett prosjekt? 

– Nå har jeg ikke jobbet kun med dette over hele perioden, det var kanskje to år vi var 10-15 ansatte på Norconsult som jobbet eksklusivt på Hammerfest sykehus. De store endringsarbeidene for oss ble avsluttet i januar i år og det er nesten ett år siden vi jobbet tett med dette. Men jeg må si, for min del, så liker jeg å jobbe med store prosjekter. Ofte må vi hoppe mellom ulike prosjekter, med det ga oss en trygghet og forutsigbarhet å jobbe på dette så lenge. Det var en stor opplevelse å få jobbe med Hammerfest sykehus, og dette kommer fra en som har vært rådgiver i 22 år, sier Klaus Andreassen. 

Nye Hammerfest sykehus

  • Det nye Hammerfest sykehus er over fire etasjer og er på totalt 33.162 kvadratmeter 

  • Bygget er et samarbeid mellom Finnmarkssykehuset, Hammerfest kommune, SANO og UiT – Norges arktiske universitet 

  • Det bygges i regi av Sykehusbygg HF 

  • Totalrammen er på 2,6 milliarder kroner og totalentreprisen til Consto er på 1,4 milliarder kroner 

  • Blant de prosjekterende og rådgivende under Consto er Norconsult, Multiconsult og Link Arkitekter 

  • I detalj- og byggefasen ble Norconsult tiltransportert tekniske underentreprenører, som sto ansvarlig for bygging og installasjon. Totalt er det sju avtaleforhold/ systeminndelinger, fordelt på seks tekniske entreprenører. 

Powered by Labrador CMS