FLERE SPØRSMÅL ENN SVAR? Rådgiverne må tørre å være rådgivere. Det mener Ole Døsvik som nå er tilbake i Multiconsult.

RÅDGIVNING

– Jeg trodde vi som rådgivere var perfekte

Et råd fra en rådgiver kan gi flere spørsmål enn svar. Etter halvannet år i Vestland fylkeskommune har Ole Døsvik, som nå er tilbake i Multiconsult, gjort seg noen erfaringer.

Published Last updated

I 2021 ble han headhuntet til fylkeskommunen og gikk da inn i rollen som faglig leder for VVS. Etter bare halvannet år er han altså tilbake hos sin gamle arbeidsgiver.

Én av erfaringene jeg har gjort meg er at når man spør en rådgiver et spørsmål, så resulterer svaret gjerne i at man sitter igjen med flere spørsmål enn svar.

Ole Døsvik

– Formelt var jeg tilbake i Multiconsult fra 1. januar, men jeg vil være utleid til Vestland fylkeskommune i alle fall i et halvt år, kanskje mer, sier Ole Døsvik.

– Flere spørsmål enn svar

– Jeg ble kontaktet og ble tilbudt en spennende jobb i et annet firma. Da Multiconsult skjønte at jeg vurderte å flytte på meg, ville de også ha meg tilbake. Det ble en litt rar prosess, men det endte med at jeg nå er tilbake som seniorrådgiver hos Multiconsult, sier Døsvik.

Etter halvannet år på byggherre-siden har han gjort seg noen erfaringer som han tar med seg når han etter hvert går tilbake i rådgiverrollen.

– Jeg har alltid trodd at vi som rådgivere var helt perfekte, men det har jeg nå fått et litt mer nyansert syn på. Én av erfaringene jeg har gjort meg er at når man spør en rådgiver et spørsmål, så resulterer svaret gjerne i at man sitter igjen med flere spørsmål enn svar, sier Døsvik.

Han utdyper og forteller at man som byggherre ofte bare trenger et enkelt råd som bekrefter om det man selv tenker er rett eller galt. Man er ikke på jakt etter en 13 siders rapport som konkluderer med at man kan velge mellom løsning A, B eller C.

Må tørre å være rådgivere

– Som rådgiverne må vi i større grad tørre å være rådgivere, med tydelige svar, og ikke gjemme oss bak omfattende rapporter med flere svaralternativer, sier Døsvik.

Han forteller at når han som byggherre kjefter på gamle bransjekolleger for akkurat dette, så får han som svar at «det er jo du som har lært oss dette».

– Det handler om at man som rådgiver ønsker å sikre seg, slik at man ikke kan bli tatt på noe senere. Det er naturlig, men jeg tror at vi som rådgivere har mye å tjene på å være tydeligere overfor oppdragsgiverne. Dette vil derfor være noe vi kommer til å ha mye fokus på i Multiconsult fremover, sier Døsvik.

Bygger for 1,4 mrd.

En annen erfaring han har gjort seg, er at livet i fylkeskommunen ikke er en dans på roser.

– Jeg så frem til litt roligere dager og trodde at jeg skulle få tid til både å sykle og stå på ski. Slik ble det ikke. Jeg har jobbet akkurat like mye som før, sier Døsvik.

Han forteller at Vestland fylkeskommune har mange prosjekter gående og at de bare i 2023 skal investere for 1,4 milliarder kroner. Mye går til nye skoler og det er nå innspurt både på det nye Fylkeshuset, Askøy vgs. og Førde vgs.

– Vi flytter inn i det nye Fylkeshuset 23. februar, så akkurat nå krever det en del oppmerksomhet, sier Døsvik.

Skal bli bedre på erfaringsoverføring

Om ikke lenge er det også oppstart på Stord vgs. etter å ha bygget mange flere nye skoler den siste tiden, er ambisjonen at dette skal bli et mønsterprosjekt.

– Fylkeskommunen har som ambisjon at man skal lære av hverandre og at erfaringene fra ulike prosjekt skal tas med inn i nye prosjekter. Dette har vi så langt ikke fått helt til. Det enkle svaret på hvorfor man ikke får dette til er at det handler om mennesker, hvor man gjerne har litt forskjellige fokusområder. Økt fokus på kunnskaps- og erfaringsoverføring er derfor noe det vil bli jobbet mye med i fylkeskommunen fremover, sier Døsvik.

Ole Døsvik skal delta i paneldebatt under Solstrandkonferansen 16.-17. februar om Digitalisering i bransjen. Gevinst eller hemsko for bransjen?

Powered by Labrador CMS