MER AV DETTE: Vestland fylkeskommune trapper for alvor opp satsingen på alternative energikilder. Både solceller, som her på Arna videregående skole, og bergvarme står på agendaen.
MER AV DETTE: Vestland fylkeskommune trapper for alvor opp satsingen på alternative energikilder. Både solceller, som her på Arna videregående skole, og bergvarme står på agendaen.

Vestland skal ha solceller på alle tak

Vestland fylkeskommune trapper for alvor opp solcellesatsingen. Nå skal alle nye fylkeskommunale bygg ha solceller på taket, men også eksisterende bygg skal vurderes.

Published Last updated

– Vi stiller oss bak EU-kravet som kommer i 2027 om at alle offentlige og kommersielle bygg på over 250 kvadratmeter skal ha solceller på takene. Derfor intensiverer vi nå vår satsing på solceller, sier fylkesordfører i Vestland fylke, Jon Askeland.

I begynnelsen av oktober vedtok fylket en ambisiøs handlingsplan for solceller og solfangere på alle nye fylkeskommunale bygg, samt eksisterende bygg og parkeringsplasser.

– Vi skal nå utarbeide en handlingsplan for hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Denne planen er trolig ikke klar før til våren igjen, sier Askeland.

Smørbrødliste av tiltak

Bakgrunnen for den intensiverte satsingen var en interpellasjon til fylkestinget, fremmet av tidligere ordfører i Aurland kommune, Noralv Distad (H). Han fremmet forslaget om solceller som energikilde på fylkeskommunale bygg.

Jon Askeland er fylkesordfører i Vestland fylke
Jon Askeland er fylkesordfører i Vestland fylke

Han pekte på at det brutale russiske angrepet på Ukraina har skapt energikrise i Europa, og at dette også har store ringvirkninger i Norge.

– Situasjonen krever at det blir satt i verk flere tiltak. Strømstøtte til husholdninger og bedrifter, raskere utbygging av mer fornybar energi og energiøkonomisering, sa Noralv Distad (H).

Han pekte på at både nye og eksisterende offentlige og kommersielle bygg på mer enn 250 kvadratmeter innen noen få år kan få krav om solceller.

– Det er tid for handling. Vestland fylkeskommune må selvsagt se på egen virksomhet og egne bygg, både eksisterende og de som er under bygging. I tillegg bør en se på tiltak som overbygg med solcellepanel på egne parkeringsplasser. Det er ingen grunn til å vente på formell godkjenning av nye direktiv. Situasjonen for energi og klima krever tiltak nå, skriver Noralv Distad i interpellasjonen.

Solcelleanlegg

Som svar på interpellasjonen viste fylkesordfører Jon Askeland til at alle fylkeskommunale nybygg og større ombygginger de siste årene er etablert med solcelleanlegg. Han fortalte at et Fjøs på Fjøs på Sogn jord- og hagebruksskule (Aurland), Arna videregående skole, Åsane videregående skole og Sogndal vgs. avd Kaupanger/Vitemeir har allerede solceller på takene.

I tillegg er det allerede planlagt at det nye Fylkeshuset i Bergen, Askøy vgs., Førde vgs., Verkstadsbygget Mo og Øyrane vgs (Førde), Stord vgs., Langhaugen vgs. og Kvam vgs. skal få solceller.

Askeland understreker at solceller bare er ett av fylkets satsingsområder når det gjelder energi.

– I en kost/nytte-vurdering, så er bergvarme mer effektivt. Vi vil derfor også se på mulighetene for det i flere av våre bygg. Vi ser også en rekke enøktiltak i bygningsmassen. Vi kommer ikke til å holde igjen verken når det gjelder solceller, bergvarme eller enøktiltak, sier Askeland.

Mer attraktivt å produsere egen strøm

Ikke nok med det, i august vedtok også fylkesutvalget et tilsvar på en statlig høring om hvordan avregning av strøm kan gjøres billigere og enklere for de som selv produserer strøm.

– Vi må få en god modell for deling av overskuddsproduksjon som kan gjøre det mer attraktivt å investere i solceller og annen kraftproduksjon. Dette gjelder spesielt produksjon i boligblokker, tomannsboliger, gårdsbruk og næringseiendommer.

– I dag er det ikke mulig for disse å bruke egenprodusert strøm og slippe å betale nettleie og avgifter. Med en ny modell kan disse få billigere strøm, og det kan stimulere til utbygging av solceller, der flere på samme gards- og bruksnummer kan nyte godt av dette, sier Askeland.

Powered by Labrador CMS