UTSTILLING: Prosjektleder for Energibyen hos VilVite i Bergen, Inger Høstmark, trenger ytterligere tre millioner kroner for å komme i mål med utstillingen.

REKRUTTERING

Utstilling til 18 millioner skal få unge til å velge yrkesfag

VilVite i Bergen klinker nå til med sin største utstilling noen gang. Med Energibyen håper de å friste flere unge til å velge yrkes- og realfaglig utdanning.

Published

– Vi ser en utvikling hvor stadig færre velger å gå i en yrkes- og realfaglig retning. Et av de overordnede målene våre er derfor at den nye utstillingen skal inspirere unge til å se at det fremdeles er mange spennende karrieremuligheter knyttet opp mot energi, sier prosjektleder for Energibyen hos VilVite i Bergen, Inger Høstmark.

Trenger kompetanse 

Hele 18 millioner kroner har VilVite og samarbeidspartnere lagt i potten i utviklingen av det som er vitensenterets største og dyreste utstillingsprosjekt siden de åpnet dørene i 2007. 

I Energibyen skal de besøkende få utforske 30 interaktive installasjoner. Energikilder, energiomstilling og vår innvirkning på klimaet står sentralt. Mellom et mylder av hus skal man kunne fordype seg i ulike former for energi, og produsere energi med hele seg. I ett av husene kan man også gå inn og lære om personlige energivalg. 

– Vi ønsker å vise frem at bærekraftig energi er en spennende og ikke minst viktig jobb for fremtiden. Vi skal gjennom en grønn omstilling og vil trenge flere hoder og hender enn noen gang, sier Høstmark. 

VVS-faget spiller en viktig rolle i det grønne skiftet. Det handler om smartere bruk av den energien vi har, valg av energi i bygg og ombygging og omlegging. 

– Energikilder og energibærere står sentralt i Energibyen. Både solceller, vindkraft og atomkraft er energikilder som vil være sentrale i utstillingen, sier hun.

Mange spennende VVS-muligheter 

Flere års arbeid ligger til grunn for utstillingen. Vitensenteret har fått innsikt og innspill fra en rekke ulike målgrupper og samarbeidspartene. Designforslag og prototyper har blitt testet og vurdert av både gjester og eksperter. 

Leder for NemiTeks lokallag i Bergen, Birthe Espeland, applauderer satsingen og er blant de som har vært i møte med VilVite. 

– Dette er en del av det som skal til for å få flere til å velge yrkesrettet utdanning, blant annet VVS-faget. Sistnevnte spiller en helt sentral rolle i den grønne transformasjonen som verden skal gjennom. Faget byr på enorme muligheter og er kanskje noe av det mest fremtidsrettede og spennende man som ung i dag kan velge, sier Espeland. 

Hun håper derfor at unge ved å besøke den nye utstillingen, kan få vekket en interesse for det grønne skiftet og den omstillingsprosessen vi alle skal igjennom. 

– Har du en teknisk interesse, er det få om noen fag som byr på en like spennende og variert karrierevei som VVS-faget, sier Espeland.

Svak krone kostet dyrt 

Det er en svært gjennomarbeidet utstilling som nå er satt i produksjon. Deler av produksjonen skjer i Tyskland. 

– Svak krone har gjort kostnadene våre rundt én million kroner dyrere enn vi hadde sett for oss. Vi er derfor på jakt etter partnere som ønsker å være med å støtte oss i dette arbeidet, sier Høstmark.

 Hun forteller at de har fått på plass 15 millioner kroner, og trenger ytterligere tre millioner for å komme i mål med utstillingen. 

– Vi er fortsatt på jakt etter partnere som er vil fortelle vestlendingene om energiomstilling og karrieremuligheter i det grønne skiftet, sier Høstmark. 

Den nye utstillingen åpner dørene i januar.

(Torgeir Hågøy har nylig tiltrådt som CMO for selskapet Energy Control, red.anm.)

Powered by Labrador CMS