NYSGJERRIG: Byggdrifterfaget passer for den som er nysgjerrig, konstaterer Kåre Holst.

BYGGDRIFT

Lærer ungdommene at byggdrifteren ikke er gammeldags vaktmester

TRONDHEIM: Byggdrifteren er nysgjerrig, hverdagen er variert, og en byggdrifter er noe annet enn en vaktmester. Det får ungdomsskoleelevene vite av Trondheim eiendom.

Published Last updated

– Vi må prøve å formidle til ungdommen at dette ikke er et kjedelig yrke. Det går ikke ut på å plukke søppel, sier Kåre Holst.

Finnes ikke

Han er driftsoperatør i Trondheim eiendom. Sammen med kollegene slår han et slag for byggdrifterfaget. Han har veiledet lærlinger selv. Nå drifter han en midlertidig skole, Brøset interimskole, der elevene fra ungdomsskolen Sunnland går mens det bygges ny skole til dem på Nidarvoll.

– Vaktmesteren finnes ikke lenger, og vi bruker ikke hele dagen på én skole. Vi må forklare elevene hvordan vi ivaretar bygningene. Det gjelder å spille på lag med elevene, sier han og går over til å beskrive hvordan arbeidsoppgavene for dagen, måneden og året kommer til ham gjennom et dataprogram.

Trær og sprinkler

– Vi steller trær, nesten som hobbyarborister. Vi har kontroll på lekestativene og sikkerheten, vi tenker på sprinkleranleggene – du må være altmuligmann. Byggdrifteren er nysgjerrig! slår Holst fast.

REKRUTTERER: Øyvind Eklo og kollegene har møtt ungdomsskoleelever for å fortelle dem om livet som byggdrifter.

Han omtaler yrket sitt som fritt, under visse rammer. Nå har han møtt ungdomsskoleelever for å fortelle om faget. Det har Øyvind Eklo, også. Han er også driftsoperatør, samtidig som han sitter i faggruppen for byggdrift og eiendomsforvaltning i Fagforbundet.

Sliter med lærlinger

– De siste årene har det vært vanskelig å få lærlinger. Nå tar vi inn tre praksiskandidater. Det er viktig å få med elevene og hjelpe dem med å forstå at byggdrifteren ikke er det samme som en vaktmester, sier Eklo.

Da Trondheim eiendom stilte på smartbyggdag på ungdomsskolen Blussuvoll, fikk både renhold, byggdrift og byggteknisk presentert fagene sine. Ikke minst dronene engasjerte elevene. Dronepilot Einar Richard Buch kunne vise frem et detaljbilde av en dør inne på restauranten på Tyholttårnet, flere hundre meter unna, for å vise hva som er mulig å få til og hvor mye en drone er i stand til å se.

Sensorer

– Droner og sensorer er god hjelp for å oppdage store utgifter i en tidlig fase, konstaterer Kåre Holst. Han og kollegene lot ungdomsskoleelevene leke seg med noen enkle droner uten særlig teknisk nytte, bare for å gjøre dem oppmerksomme på mulighetene.

POPULÆR: Einar Richard Buch demonstrerer litt av det en drone kan hjelpe til med.

– Sensorene kan for eksempel finne og overvåke lekkasjer og varsle om dem. De oppdager det som kan bli kostbart, sier Holst.

Men én ting er for dyrt foreløpig. Kåre Holst har tenkt på automatisk flaggstang – en flaggstang som heiser og firer flagget på skolene uten at det er nødvendig å kalle ut folk for å gjøre jobben på dager der det er ekstra dyrt å lønne dem og ekstra mange som gjerne vil ha fri.

– Det er nok litt for dyrt, smiler Holst.

Powered by Labrador CMS