BACHELORKLARE: Ellen Nygard (til venstre) og Heidi Woll arbeider for å få tilbake bachelorgrad i fasilitetsstyring på Handelshøyskolen ved Oslomet.
BACHELORKLARE: Ellen Nygard (til venstre) og Heidi Woll arbeider for å få tilbake bachelorgrad i fasilitetsstyring på Handelshøyskolen ved Oslomet.

BYGGDRIFT

Byggdriftere mangler ledere – vil få tilbake bachelor

ST. HANSHAUGEN: Byggdrifterne mangler gode ledere. Bransjen skriker etter ledere med høyere utdannelse i fasilitetsstyring. Nå prøver Oslomet å få tilbake et bachelorstudium.

Published

Snart får byggdrifterne mulighet til å ta en bachelorgrad, håper Ellen Nygard og Heidi Woll på Oslomet. De prøver å få til et nygammelt studium i fasilitetsstyring.

– Vi har utdannet denne kategorien ledere i nesten 70 år. Tilbake til 1955, da det var Statens oldfrueskole og året etter også Statens kjøkkensjefskole, forteller Nygard. Hun er universitetslektor og fagansvarlig for det planlagte studietilbudet.

Hadde FM-bachelor

Oldfruene ble husøkonomer, det ble en bachelorgrad i husøkonomi og serviceledelse, og så ble det en bachelorgrad i facility management.

– Vi har i alle år uteksaminert ledere til denne nisjen av arbeidslivet som styrer og leder noen eller mange fasilitetstjenester, sier hun.

Fra 2015 ble fasilitetsstyringen en del av Handelshøyskolen ved Oslomet, som en mulig fordypning på bachelor i økonomi og administrasjon. Det gikk ikke like bra.

– Det ble ikke godt kommunisert til fremtidige studenter. Da sank antallet voldsomt. De skjønte ikke hva mulighetene var, forteller Heidi Woll. Hun er klubbleder for Forskerforbundet på Fakultet for samfunnsvitenskap ved Oslomet.

Bransjen savner ledere

Nå savner bransjen gode ledere i fasilitetsstyring.

– Mange ringer og spør om vi har noen gode kandidater, og så har vi egentlig ingen. Dette er det tredje året vi ikke har uteksaminert noen etter en hel utdanning, sier Ellen Nygard.

– Det er blitt et stort hull her. Og det er ikke så mye penger å hente internt etter noen år med nedskjæringer. Det hjelper ikke så mye om vi har velvillige ledere: Bøygen blir å få det finansiert, ifølge Heidi Woll.

Grønt skifte

Oslomet og partene i arbeidslivet prøver nemlig å få på plass igjen en bachelorgrad i fasilitetsstyring. Så fort som mulig – det vil si fra og med studieåret 2024–25. Heidi Woll trekker frem det grønne skiftet som argument.

– Du trenger denne kunnskapen fra bunnen av for å bli god til å lede disse yrkene, sier hun.

Når det kommer på plass et nytt bachelorstudium, så er planen at du også skal kunne komme inn med fagbrev som byggdrifter. Y-veien, som det heter på skolespråk. Den praktiske løsningen er ikke på plass. Men fagbrev som renholder, vaskerioperatør, byggdrifter, kokk, institusjonskokk eller vekter er åpenbare utgangspunkt for å bli tatt inn, utdyper Nygard.

Statsbudsjettet

Nå står kampen om å få inn studiet i neste års statsbudsjett.

– Vi skal ikke selge skinnet før bjørnen er skutt, men vi gønner på, sier Ellen Nygard.

Det betyr blant annet å holde kontakten med bransjen for å få på plass detaljene.

– Dette blir et studium for fremtiden. Når utdanningen er i gang, vil det grønne skiftet og kompetansebehovet gjøre at du antagelig vil få behov for mange flere fordypningsevner, og utdanningen vil skyte fart mot teknologien i skiftet, sier Nygard.

Mange støtter opp

Her er noen av støtteerklæringene som det planlagte studiet har fått:

«Fagområder tilknyttet fasilitetsstyring, som renhold, vaskeri og byggdrift, er i en rivende utvikling, med stadig innfasing av ny teknologi og nye digitale løsninger. Dette effektiviserer tjenestene, men setter også økte krav til kompetanse i alle ledd.»

Fagforbundet

«Norge har behov for utdanningstilbud på universitets- og høyskolenivå innen fasilitetstjenester og Facility Management. Dette er tjenesteområder som både internasjonalt og i Norge er i betydelig utvikling.»

NHO Service og Handel

«God fasilitetsstyring er svært viktig med tanke på ivaretagelse og forvaltning av verdier for den enkelte eier være seg privat eller offentlig. Det er også viktig i et samfunnsøkonomisk perspektiv.»

Norsk Arbeidsmandsforbund

«Uten tilførsel til bransjens ledere vil det etter hvert bli vanskelig å levere gode og riktige fasilitetstjenester. De som vil betale den største prisen for dette er ikke bransjen selv, men alle bransjer de leverer tjenester til.»

Norsk Forening for Service og Renhold

«Det er av samfunnskritisk betydning at det norske arbeidslivet og storsamfunnet for øvrig igjen får en årlig tilførsel av ledere med spisskompetanse i myndighetskrav og standarder på det aktuelle feltet.»

Forskerforbundet ved Oslomet

«Bachelorer fra det tidligere facility management (FM) studiet ved Oslo MET bekler i dag sentrale lederroller i facility management divisjonen på Akershus Universitetssykehus. Den egenartede innsikt disse lederne har med seg fra FM studiet bidrar hver dag til understøttelse av den svært komplekse kjernevirksomheten spesialisthelsetjeneste er.»

Akershus universitetssykehus

Powered by Labrador CMS