Rune-Vandli-og-Terje-Krogstad
Rune-Vandli-og-Terje-Krogstad

Roboten skal 3D-skanne byggeplassen

De vant en robot – nå skal de bruke den til å passe på inneklimaet i kontorlokalene sine.

Published

De vant en robot – nå skal de bruke den til å passe på inneklimaet i kontorlokalene sine. I neste omgang skal den ut på byggeplass for å 3D-skanne omgivelsene og følge med på hva som skjer.Tekst og foto: Georg Mathisen– Mobilitet var utgangspunktet vårt. Hvordan skal vi utnytte en enhet som beveger seg automatisk rundt omkring i lokalene? Nå har vi denne å teste med, sier Terje Krogstad i Escio. – Vi fått støtte fra fylkeskommunen til å utvikle idéen videre, fortsetter Rune Vandli i Vixel.Escio og Vixel er to av en rekke selskaper i NT6. Oppkalt etter lokalene i Nedre Torvgate 6 på Gjøvik. Det som en gang var Vinmonpol, rommer nå en rekke utviklings- og innovasjonsbedrifter som samarbeider om alt fra universell utforming og logistikk til systemutvikling og ledercoaching. Dessuten er de bare noen minutter unna kompetansen på NTNU.

Vant robot

Og i år, altså, har de vunnet en robot – en AGV.– Intek, som driver med robotisering og automatisering, utlyste en konkurranse der vi måtte komme med en idé til hvordan vi kunne utnytte roboten hvis vi vant, forteller Krogstad.De vant en selvgående truck som er bygd for å bære opptil 200 kilo på flate gulv. Blir terrenget mer ulendt, for eksempel på byggeplassen, finnes det andre roboter som kan brukes. Det er nemlig på byggeplassen og i det ferdige bygget de vil utvikle en robotløsning.

3D-skanner

– Det vi tenker på, er å bruke en AGV til å kjøre rundt i rom enten i bygg som er i drift eller bygg som er i byggefasen. Så får den en rigg oppå seg som kan skanne rom i 3D, forklarer Terje Krogstad.– Den kan kjøre rundt til faste plasser med faste intervaller og gjøre punktskanninger. Så kan den finne forskjellene fra gang til gang og analysere hva som har skjedd, sier Rune Vandli.Han arbeider med VR og AR til daglig. AR, utvidet virkelighet, betyr at du kan se gjennom briller eller på en skjerm slik at du kombinerer virkeligheten med alt fra oversikt over føringene inne i veggen til merkelapper som forteller hva du skal skru på først for å løse et problem.

Følger endringene

– Det skanningene gir oss mulighet til å se, er endringer. Hva er status i det bestemte rommet på en bestemt dag? I byggefasen er det nyttig å kunne se fremdriften i prosjektet uten å være til stede, konstaterer Krogstad.– Tanken er at alle de som skal inspisere byggeplassen, kan gjøre det uten å måtte reise ut hver gang, istemmer Vandli. Samtidig kan byggemøtene tas eksternt eller deltagerne kan sitte på flere forskjellige plasser.Skanningen som utstyret på roboten etter hvert skal gjøre, gir ikke en fullverdig 3D-modell. Utstyret som må til, er for stort. Men det gir en punktsky som viser punkter med en avstand på noen millimeter. For å få et minimum av nytteverdi ville det holdt med fem centimeters avstand. Så er det mulig å bruke programvare for å gjøre om punktene til et bedre bilde.

Temperatur og lyd

Testroboten er laget for flate gulv, men det finnes andre modeller som passer på byggeplassen.
Testroboten er laget for flate gulv, men det finnes andre modeller som passer på byggeplassen.

– Vi tenker oss å montere sensorer som skal ta inn en del andre signaler. Temperatur, lysstyrke, lydnivå, kanskje gassmåling. AGV kan benyttes både på byggeplass og i drift. For eksempel kan den utløse en alarm hvis du kommer over ulike terskelverdier. Den kan monitorere en del egenskaper ved rommet i tillegg til å skanne det i 3D, forklarer Krogstad.I neste omgang kan jobben som roboten gjør, kjøres sammen med andre digitale hjelpemidler. En selvgående boremaskin, for eksempel, som kan rulle inn på byggeplassen om natten for å bore hull. Så kan roboten komme inn om morgenen og sjekke at riktig hull er boret på rett sted.Og ikke minst kan den samkjøres med BIM-verktøyet. Dermed blir det enkelt ikke bare å se på 3D-skanningene hva som er gjort siden sist, men også å sammenligne med BIM-modellen og se hva som står igjen. Dessuten kan den sørge for at BIM-modellen kan brukes gjennom hele levetiden til bygget.

Powered by Labrador CMS