Geir Førre (styreleder), Øyvind Birkenes (CEO ) og Aksel L. Svindal (styremedlem)

BYGGDRIFT

Airthings teamet opp med ATEA og vant stort anbud

Nordre Follo kommune skal få kontroll på inneklimaet i alle sine 150 virksomhetsbygg. Kommunen har derfor inngått en langsiktig samarbeidsavtale med Airthings og Atea om kjøp av selskapets avanserte IoT-sensorer.

Published

– Vi har ansvar for å sikre et trygt og helsefremmende miljø i våre bygg. Vi har derfor signert en avtale med Atea og Airthings om kjøp av IoT-sensorer som skal måle inneklimaet i alle våre formålsbygg, sier områdeleder for eiendom i Nordre Follo kommune, Hogne Haug.

Kontrakten med Nordre Follo kommune er en stor kontrakt for Airthings og innebærer at det skal monteres mer enn 1000 IoT-sensorer i til sammen 150 bygg.

Sensorene måler både radon, CO2, temperatur, luftfuktighet, partikler (PM), samt konsentrasjonen av flyktige organiske forbindelser i inneluften (VOC).

Byggene som skal måles er alt fra skoler og barnehager til kontorbygg og sykehjem. Leveransen skal pågå over flere år og utføres av Airthings-partner, Atea. Kontrakten har en samlet verdi på inntil 4 millioner kroner.

– Dette er en betydelig kontrakt for Airthings. Vi legger med dette ytterligere en kommune til i vår portefølje og styrker vår posisjon i offentlig sektor, sier Øyvind Birkenes, CEO i Airthings.

– Dette er en viktig avtale for oss. Smarte og mer bærekraftige bygg er et avgjørende bidrag for å både kutte utslipp og gi en bedre hverdag for mange innbyggere og ansatte i Nordre Follo kommune. Nå gleder vi oss til å ta fatt på denne oppgaven sammen med vår teknologipartner Airthings, sier Ole Petter Saxrud, adm. direktør i Atea Norge.

Nordre Follo kommune er ikke den første kommunen som setter i verk tiltak for å få bedre kontroll på inneklimaet i egne bygg. Kommuner som Hamar, Stange, Sunndal, Haugesund og Hemsedal har allerede installert Airthings for Business i svært mange av sine formålsbygg.

– Totalt har vi nå 75 norske kommuner som bruker Airthings for Business, og i tillegg benyttes Airthings for Business i et 20-talls land over hele verden. Vi ser også en utvikling hvor stadig flere bruker teknologien i alle, eller de fleste av sine bygg, noe som selvsagt er en svært gledelig utvikling, sier Birkenes.

Ved å få bedre kontroll på inneklimaet får Nordre Follo også betydelig bedre kontroll på byggenes energibruk. Sensorene viser nemlig også tilstedeværelse, noe som er et viktig bidrag i kommunens arbeid for å redusere sine energikostnader.

– Vi prioriterer å styrke inneklima i våre bygg og er glad for å ha fått på plass en anskaffelsesavtale hvor vi får brukt inneklimasensorer i våre formålsbygg, som skoler, barnehager, sykehjem og administrasjonsbygg. Dette vil kunne bidra til å oppfylle forskriftskrav med tanke på radonmålinger og kartlegge andre inneklimafaktorer, spesielt luftkvalitet. Dette er viktig for alle våre brukere av bygg, ikke minst barn og unge i oppvekst og læringsmiljø. At det er et norskutviklet produkt som vil bidra til mer effektiv drift og forvaltning av byggene våre, er også noe vi verdsetter, sier Haug.

Powered by Labrador CMS