På bildet f.v. Tommy Hagenes (Proptech Bergen), Therese Hagenes (Proptech Bergen), Anja Schmidt og Bente Haugsdal fra Angarde.
På bildet f.v. Tommy Hagenes (Proptech Bergen), Therese Hagenes (Proptech Bergen), Anja Schmidt og Bente Haugsdal fra Angarde.

Tar proptech fra bygg til by

BERGEN: Etter å ha testet ut eiendomsteknologi i et bygg på Kokstad i snart tre år, er Tommy Hagenes nå klar til å teste ut teknologien i en hel bydel.

Published

– Vi etablerer oss hos Angarde på Spelhaugen. Her skal vi sette eiendomsteknologien inn i en større sammenheng, i en hel bydel, sier Tommy Hagenes i Proptech Bergen.

For snart tre år siden signerte Hagenes en leieavtale i et eldre bygg på Kokstadflaten. Bygget var «frakoblet», og langt fra det noen ville kalle et smart bygg.

Hagenes sin ambisjon var imidlertid å vise at også et slikt bygg kunne bli smart, bare ved hjelp av eksisterende, trådløs teknologi. Etter nesten tre år med testing og utprøving er bygget et av de smarteste i Bergen, men det er også etablert som en levende lab for uttesting av ny eiendomsteknologi. Resultatet er at huseier, som hadde planer om å rive bygget, ombestemte seg og nå i stedet er godt i gang med en bærekraftig rehabilitering.

– Det har vært en utrolig spennende reise. Nå tar vi alt vi har lært i dette bygget med oss til Spelhaugen, hvor vi vil se på eiendomsteknologi i et smartby-perspektiv. Hvordan kan teknologien vi har brukt for å gjøre bygget på Kokstad smart, også brukes for å gjøre en hel bydel smartere. Dette er utrolig spennende og vi gleder oss til å komme i gang i det som blir vår andre lokasjon, sier Hagenes.

Han forteller at ambisjonene med etableringen på Spelhaugen også er å etablere et miljø for smartby-teknologi.

– Vi håper at flere teknologimiljøer vil synes at dette er spennende og noe de ønsker å være en del av. Målet vårt er at etableringen på Spelhaugen, på samme måte som bygget på Kokstad ble en levende lab for eiendomsteknologi, skal bli en lab for smartby-teknologi, sier Hagenes.

Daglig leder i Angarde, Bente Haugsdal, er veldig glad for at Proptech Bergen kommer til Spelhaugen.

– Proptech Bergen og Tommy Hagenes er allerede tungt involvert i flere av byggene våre. At vi nå formaliserer dette samarbeidet ytterligere med at de også etablerer seg her synes vi er veldig kjekt. Det gjør at vi nå tar noen store skritt videre i utviklingen av den grønne smartbyen Spelhaugen, sier Haugsdal.

Angarde er en betydelig eiendomsaktør og samlet besitter de rundt 40.000 kvadratmeter næringsbygg på Spelhaugen. Her ønsker de å utvikle en grønn bydel med næring og bolig i skjønn forening. Ambisjonen er at både bygg og bydel på sikt skal være klimanøytral og selvforsynt med energi. Samlet kan bydelen romme boliger til 4500 pluss en rekke arbeidsplasser.

– Vi har store ambisjoner og smart eiendomsteknologi spiller en viktig rolle. Vi er derfor veldig glade for at Proptech Bergen kommer til oss, sier Haugsdal.

Powered by Labrador CMS