Arnkell Jonas Petersen mener det er på høy tid at design av anlegg må ta utgangspunkt i deres miljøbelastning.

ARNKELL J. PETERSEN OM BÆREKRAFTSATSINGEN:

– Uten dette vil VVS-bransjen bli en klimaversting

– Klimagass som en designforutsetning er et paradigmeskifte som definerer vår tid. Hvis vi vil se fremtidige generasjoner i øynene, må vi ta miljø innover oss i alt vi gjør.

Published

Det sier Arnkell Jonas Petersen, førsteamanuensis i Byggeteknikk og Arkitektur ved NMBU og prosjektutvikler hos Multiconsult.

Anslagsvis står VVS for minst 20 prosent av det totale klimagassutslippet i bygg, og 40 prosent for rehabiliteringsprosjekter. Likevel har det vært svært lite kunnskap om hvordan man kan redusere disse utslippene – i motsetning til andre byggematerialer.

Hvorfor er det slik?

– Bygg, bruk og kast-kultur

– Vi har ikke vært dyktige nok til å ta innover oss klimagassbelastningen våre anlegg medfører, hvor mye vi kan gjenbruke og hvor mye vi kan vedlikeholde sammenlignet med hva vi gjør i dag. Det er veldig mye bygg, bruk og kast-kultur i vår bransje. Dessuten er det vanskelig å få godt driv i bransjen som en helhet, sier Petersen og legger til:

– Det er mange lyspunkter i mørket som enkelte miljøer, mennesker og prosjekter som gjør spennende ting. Det er flere gode eksempler som de ombrukspilotene vi har sett de siste årene, og FoU-prosjektet «Grønn VVS».

Sommeren 2021, parallelt med at Erichsen & Horgen ble en del av Multiconsult, kom nyheten om at det var tildelt 4,2 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet til prosjektet Grønn VVS – som har en totalramme på litt over ni millioner.

Prosjektets mål er å halvere klimabelastninger fra VVS-installasjoner innen 2025. Petersen, som deltar i prosjektet kan fortelle at arbeidet allerede er godt i gang. De første forbildeprosjektene vil prosjekteres allerede i høst, og stå ferdig bygget i 2023.

Kravene kommer

Petersen mener grunnlaget for bærekraftig VVS allerede er lagt i arbeidet som har foregått på konstruksjoner, fasader og lignende de siste årene:

– Vi må «bare» overføre dette til VVS, og videreutvikle. Uten dette vil VVS-bransjen bli en klimaversting, og dette er en trussel for bransjens eksistens. Vi må ta initiativ til å endre oss selv, alternativet er å få endringer tredd nedover hodet, sier han og legger til:

– Det er masse drivende mennesker og kompetanse ute i VVS-bransjen, som kan bidra til dette. Vi må bare slippe dem til, og lage ramme slik at vi som en bransje skal kunne lykkes.

– Det har vist seg at krav som BREEAM, BIM og miljødokumentasjon på produkter har vært vanskelig å få implementert i VVS-bransjen. Tyder ikke det på at en bærekraftig omstilling vil møte mye motstand?

– Selvsagt. Det er mye gamle vaner som skjuler seg bak å være «rasjonelle» – som om det er noe mer rasjonelt enn å ta vare på miljøet. Det er det ikke! Bærekraftskrav kommer til VVS også. Det er ikke klart hvilket format det vil ha, men jeg tror at det kommer krav om både klimagassutslipp, design for demonterbarhet samt gjenbruk av allerede byggede installasjoner og komponenter, sier han.

– Dette blir ikke så lett å forholde seg til i starten, men dette er bare en utfordring i overgangsfasen.

Ingen grunn til å vente

Petersen mener at ett stort steg i riktig retning vil være å ikke lenger bygge «one size fits all» VVS-anlegg, men heller anlegg med ytelse tilpasset det faktiske behovet og den miljømessige virkeligheten vi lever i.

– Vi må bygge mindre og mer hensiktsmessige anlegg. Bygge dem av mer miljøvennlige materialer. Gjenbruke det vi kan fra eldre anlegg, og bygge dem klargjort for demontering. Det er ingen grunn til å vente, sier han.

Nylig viste prosjektgruppa i Grønn VVS fram en programvare som gjør det mulig for VVS-prosjekterende i Multiconsult å tallfeste klimagassutslipp fra materialer knyttet til VVS-installasjoner. Således vil det gjøre det enklere å velge mer klimavennlige materialer nå installasjoner skal bygges.

Ned til 25 prosent?

– Det er ofte at vi forholder oss til bærekraft som det er et valg, eller en retning. Men dette er ikke tilfellet. Bærekraft er hovedpremiss videre, uansett, sier han.

Derfor formaner han til at bærekraft må opp som hovedbeslutningspunkt i alle diskusjoner, og ikke ved siden av økonomi og inneklima:

– Klimagass som en designforutsetning er et paradigmeskifte som definerer vår tid. Hvis vi vil se fremtidige generasjoner i øynene, må vi ta miljø innover oss i alt vi gjør.

– Klarer vi å halvere klimabelastningen fra VVS-installasjoner innen 2025?

– Ja, dette klarer vi. Faktisk viser arbeidet i Grønn VVS at det å oppnå 50 prosent er innen rekkevidde. Dette kan vi innfri ved å gjøre de enkle tingene; luke vekk de verste materialene, de verste systemløsningene og de verste komponentene. Spørsmålet er dermed ikke om vi oppnår 50 prosent, men hvor mye lenger ned vi kan nå, sier han og fortsetter:

– Selv tror jeg at det er realistisk å innfri en reduksjon ned mot 25 prosent av det vi gjør i dag, men dette vil nok kreve at vi moderer ytelsen noe. Dette tror jeg det er rom for.

Powered by Labrador CMS