WEBINAR: Energieffektivisering av snøsmelteanlegg.

ENERGI OG MILJØ

– Vi føler vi har slått i hjel en myte

Hvordan kan snøsmelteanlegg utnyttes mer energiøkonomisk? Fire rørleggere har gått i dybden – og oppdaget at gamle sannheter ikke nødvendigvis holder vann.

Published Last updated

Joakim Sjøbakk, Daniel Håvik, Stian Lundager og Rune Torjuul presenterte sine funn i sin egen rapport et i NemiTek-webinar.

Rapporten skrev de som elever ved Fagskolen Innlandet i fjor vår og resultatene de kom fram til er kanskje noe overraskende for mange.

For selv om energien fra et snøsmelteanlegg må inkluderes i energiregnskapet, så ligger det blant annet utenfor energirammen. I det hele tatt fant disse studentene få myndighetskrav når det gjelder energi og snøsmelteanlegg.

– Etter det vi har funnet ut, kan du bruke så mye energi du bare vil på et snøsmelteanlegg. Og det høres for oss verken særlig miljøvennlig eller energiøkonomisk ut, sier Stian Lundager i en presentasjon.

Vil ha isolasjon

De har også sjekket blant flere aktører i markedet, og der ble det pekt på at det å ha grunnisolasjon tilknyttet et snøsmelteanlegg, vil gjøre at energien fra jordvarme ikke blir nyttiggjort.

Men utover i prosjektet kom de blant annet fram til at det strengt tatt kanskje ikke er så mye å hente fra jordvarme.

– Vi mener at alle argumentene vi fant mot grunnisolasjon ikke hadde noe hold. Vi føler vi har slått i hjel en myte om at jordvarme er en faktor som ivaretas med tanke på snøsmelting. Og å bruke isolasjon er også en måte å telesikre anlegget på, sier Joakim Sjøbakk.

Webinar

Hele forklaringen til studentene og deres teorier om om dette spennende prosjektet, er nå gratis tilgjengelig for medlemmer.

Powered by Labrador CMS