HÅRETE MÅL: Daglig leder i NemiTek, Thor-Jostein Egeland, legger listen høyt for NemiTek. Foreningen skal være en pådriver for å gjøre VVS-bransjen til en fyrlys for bærekraft.

NEMITEK

- Vi er nødt til å ta ansvar

VVS-bransjen skal lede an i det grønne skiftet. Det skal NemiTek sørge for.

Published Last updated

Som bransje er vi i posisjon til å virkelig gjøre en forskjell i det grønne skiftet.

Det sa daglig leder i NemiTek, Thor-Jostein Egeland, da han var en av foredragsholderne på Solstrandkonferansen.

– Denne posisjonen skal vi ta, ikke fordi vi kan, men fordi vi må, slo han fast overfor de nesten 200 fremmøtte.

Er i en unik posisjon

Konferansen var den første NemiTek-konferansen etter at samfunnet åpnet opp igjen etter pandemien. Egeland benyttet anledningen til å fortelle om NemiTeks ambisjoner fremover, og han levnet altså liten tvil om hva som er foreningens satsingsområde frem mot 2024.

– I 2024 fyller NemiTek hundre år. Mens pandemien har herjet har vi brukt tiden til å peke ut retningen for de neste hundre årene. Hva skal vi som forening og bransje stå for, spør Egeland, som med begeistring svarer på eget spørsmål:

– Vi skal overlevere en planet i best mulig forfatning. Vi skal sørge for at vi som bransje, at våre medlemmer, kan stå rakrygget og se barnebarna våre i øynene og si at vi gjorde vårt. Vi tok klimautfordringene på alvor og gjorde det som var nødvendig, det som var krevd av oss, sier Egeland.

Han mener VVS-, energi- og miljøteknikkbransjen er i en unik posisjon til å faktisk gjøre en stor forskjell på dette området.

– Vi representerer en bransje som jobber med slike spørsmål hver eneste dag. Vi har derfor både de beste folkene og den beste kompetansen. Som bransje kan vi derfor ikke sitte stille uten å gjøre noe. Vi er nødt til å ta ansvar, sier Egeland.

Lanserer seks satsingsområder

For at bærekraft ikke bare skal bli snakk, men faktiske tiltak med målbare resultater, har NemiTek samarbeidet med selskapet Energiråd for å utarbeide seks konkrete satsingsområder.

– Foreningen har satt seg hårete mål. Vi skal bli bærekrafthelter i årene som kommer. For å bli det, må alle våre medlemmer opparbeide seg økt kompetanse på det som har med miljø og bærekraft å gjøre, sier Harald Lillebø i Energiråd.

Kunnskap vil derfor være et sentralt stikkord fremover. Man skal ikke nødvendigvis bli enda bedre på det man allerede er best på, men man må utvide horisonten.

– Det første satsingsområdet er derfor å etablere en felles bærekraftkultur i VVS-bransjen. Bærekraft er et eget fag og vi må være eksperter på området, slik at vi også er i stand til å avsløre det som ikke er bærekraftig, sier Llillebø.

Han forteller at det i dag er en del som vasker seg selv og sine prosjekter grønne.

– Det skal ikke vi være en del av. For at vi som en samlet bransje skal bli tatt på alvor, må alle våre medlemmer jobbe seriøst med bærekraft og levere råd, løsninger og produkter som leverer på dette området, sier Lillebø.

Målrettet jobbing

Egeland understreker at etableringen av en felles, kunnskapsbasert, bærekraftkultur i VVS-bransjen vil være det prioriterte satsingsområdet den første tiden.
– Som forening vil vi derfor jobbe målrettet for at medlemmene våre får den kompetansen som kreves. Vi vil bruke lokallagene aktivt og arrangere både kurs og seminarer. Vi vil også bruke egen nettside og magasiner til å informere om alt som rører seg på dette området, sier Egeland.

Han forteller at de også er i dialog med sentrale, statlige og offentlige aktører, om et samarbeid om etableringen av ulike kompetansekrav til aktører som jobber med bærekraft.
– Bærekraft må bli et konkurransefortrinn. Vi er derfor i dialog med store offentlige aktører om at det i deres prosjekter skal stilles tydelige bærekraftkrav, sier Egeland.

Det betyr også at aktører som ikke kan dokumentere slik kompetanse i fremtiden kan bli ekskludert fra offentlige anbudskonkurranser.

Egeland mener dette er en liten pris å betale for å bli ledende på bærekraft.
– Dersom vi virkelig mener at vi skal være ledende på bærekraft må vi gjøre det som kreves av oss. Dette er den eneste veien å gå fremover, og vi er overbevist om at dette vil gi et løft både for bransjen, det enkelte selskap og for miljøet. Vi håper derfor at en samlet medlemsmasse vil være med oss i denne dugnaden, sier Egeland.

De seks satsingsområdene:

1) Etablere en felles bærekraftkultur i VVS-bransjen

2) NemiTek skal være en bærekraftspartner, en faglig bestevenn

3) Våre medlemmer skal være «Bærekraftkvalifiserte fagpersoner»

4) Vi skal etablere felles samarbeidsplattformer

5) Vi skal være en samfunnspåvirker

6) Vi skal etablere Fou-program

Powered by Labrador CMS