BEGREDELIG: 79 prosent av omsorgsboligene er ikke godt nok sikret, og det er de mest risikoutsatte som omkommer oftest i brann
BEGREDELIG: 79 prosent av omsorgsboligene er ikke godt nok sikret, og det er de mest risikoutsatte som omkommer oftest i brann

Kommunale boliger er livsfarlige

– Kommunale boliger er det mest begredelige av alle bygningstyper.

Published

På nybygg vinner gjerne det billigste og mest brannfarlige anbudet. Kommunale boliger er verstingene blant eksisterende bygg.– Rådgivere blir ofte utfordret på brannkonseptet for å gjøre det billigst mulig. Det rimeligste og ofte mest risikofylte brannkonseptet vinner gjerne anbudet, sier Rolf Søtorp. På Brannvernkonferansen la sjefen i Norsk Brannvernforening frem synspunkter fra alle ledd som arbeider med bygging, drift og brannvern.

Peker på eieren

– Det er eieren som har størst påvirkning på brannsikkerheten. Men i hvilken grad kan eieren ha kompetanse til å vurdere om det bygget han har flyttet inn i, har riktig nivå på brannsikkerheten? Det er veldig krevende å si om branncellene er riktige eller om dørene er på riktig nivå, konstaterer Søtorp.I byggefasen er det flere som peker på ansvaret til prosjekterende. Samtidig blir brannløsningen altså ofte billig og dårlig.

På akkord med sikkerheten

– Mangelen på kontroll og konsekvens utfordrer lønnsomheten til de seriøse aktørene i bransjen. Det er ikke sånn at aktørene er useriøse, heller, selv om det tvinges frem konsepter som de har litt vondt i magen av å bygge etter. Men å løfte brannsikkerheten til riktig nivå blir vanskelig hvis det er mange nok som er villige til å gå på akkord med det som finnes i forskriftene, sier han.– Etter 97-forskriften er det blitt slik at det bare er å krysse på rett plass og sende inn riktig utfylt skjema, så kan du langt på vei bygge som du vil. Eier og forbruker må ha tillit til at den godkjenningen som myndigheten gir gjennom ferdigattesten, faktisk sikrer eierens verdier, mener Søtorp.– Når du kommer inn som eier og ser store avvik, hva gjør du da? Du skal ha god mage, ressurser og sterk motivasjon for å gå til sak mot utbygger. Og i Høyesterett er det sterk dissens om du som eier eller forbruker faktisk kan gjøre det. Selv om du har flyttet inn i et bygg hvor brannsikkerheten ikke er i orden, og du ser det, er det ikke åpenbart at du har rett til å saksøke utbygger for å få erstatning!

Begredelige boliger

Forsikringsnæringen ser spesielt store problemer i kommunene.– Kommunale boliger er det mest begredelige jeg ser av alle bygningstyper både i Norge, Sverige og Danmark, sier Lars Kristiansen. Han forteller om lav standard og at det ikke gjøres noen sikkerhetsvurdering når kommunen skal plassere en beboer i en bolig.De fleste som omkommer i boligbranner i Norge, tilhører det som Kristiansen omtaler som risikoutsatt gruppe. Det vil si dem som har nedsatt fysisk funksjonsevne, nedsatte kognitive evner eller sliter med norsk språk, kultur eller holdninger.

Sikrer ikke godt nok

– Brannrisikoen i kommunale utleieboliger er svært mye høyere enn snittet for boliger i Norge. 79 prosent av omsorgsboligene er ikke tilstrekkelig sikret mot brann. Den høye brannrisikoen skyldes gammel bygningsmasse, varierende etterlevelse av krav og begrenset erfaringsutveksling mellom kommunene, ifølge Lars Kristiansen.Kollega Helge Knutsen sammenligner det med å bli stoppet i teknisk kontroll med bilen:– Kommunen sier at «vi har jo bare én bolig ledig, og vi har plikt til å bosette dem som trenger det». Hvis jeg stiller opp med den 15–16 år gamle bilen min i teknisk kontroll og biltilsynet sier at det er feil på bremsene så de er nødt til å ta skiltene mine, og så sier jeg at «dette er den eneste bilen jeg har» og «jeg har ikke penger til å reparere den» – tror dere jeg får kjøre videre?!

Mobile vanntåkeanlegg

Knutsen anbefaler mobile vanntåkeanlegg til de kommunene som må bosette risikogrupper i boliger som ikke er godt nok sikret. Der det ligger an til at bruken blir ekstra hard, peker han på leiligheter som er beregnet nettopp på det: Hardbruksleiligheter.– Du kan ikke si at «det går ikke an å bosette i en container». Det virker, og folk setter pris på det, sier Helge Knutsen.

Powered by Labrador CMS