SPRER SEG: Kjøkkenvifte og kanal sprer branner raskt og voldsomt, også i boliger.

VENTILASJON

1.730 komfyrbranner på et år – nå advarer forsikringsbransjen

Det er ikke bare restauranter som brenner på grunn av ventilasjonsproblemer på kjøkkenet. De siste tolv månedene har brannvesenet rykket ut til 1.730 komfyrbranner.

Published

Det er If som har benyttet anledningen til å advare mot kjøkkenvifter fulle av fett og smuss. Hvert år sprer branner seg gjennom ventilasjonen til resten av boligen.

Sprer seg raskt

– Er filteret i ventilatoren full av fett fra matlaging, kan en brann på komfyren smitte over og raskt spre seg til andre deler av boligen via viftekanalen. Det ser mange av skadeinspektørene våre dessverre dramatiske eksempler på hvert år, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet.

Kullgrill og ventilasjon på restauranter fører til en rekke branner, og ofte sprer de seg til resten av bygningen. Men fett i helt vanlige kjøkkenvifter er mye verre, i hvert fall målt i antall brannutrykninger.

Komfyrer starter flest branner

Om fettet i ventilatoren over komfyren tar fyr, utvikler et branntilløp seg veldig raskt, påpeker If. Brannstatistikken fra DSB – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – viser at det har vært 1730 brannutrykninger de siste tolv månedene til branner eller branntilløp knyttet til komfyrer på norske kjøkken. I tillegg kommer alle branntilløpene som slukkes uten at brannvesenet blir koblet inn.

Komfyrene og kokeplatene er det elektriske utstyret som oftest er involvert når det brenner i norske hjem. Men det er viftene over komfyren som sprer disse brannene.

Filter og fett

– Mange er nok ikke klar over hvor viktig det er å holde filteret rent for fett og smuss. Dette er et viktig tiltak for å brannsikre boligen, sier Sigmund Clementz i en pressemelding.

INFORMERER: Kommunikasjonssjef Sigmund Clementz prøver å lære folk å gjøre filteret rent ofte nok.

Han forklarer hvordan flammene kan slå høyt opp og antenne fettrestene i filteret når det tar fyr i matolje og fett. Derfra følger flammene kanalen opp til loftet eller andre deler av bygningen.

– Røret er gjerne også belagt med fett på innsiden, og det bidrar til at brannen sprer seg svært raskt og med voldsom styrke, sier han. Samtidig vil fettrester dryppe ned på komfyren og ta fyr.

28 prosent venter mer enn et år

17 prosent av norske husstander sier at de ikke har fått gjort viften ren det siste året, viser en spørreundersøkelse som If har gjort. I tillegg kommer 11 prosent som ikke husker når det ble gjort rent sist. Aller helst bør filteret i en avtrekksvifte gjøres ren en gang i måneden, peker forsikringsselskapet på.

Powered by Labrador CMS