OVERSIKT: Serviceteknikerne får beskjed direkte, etter at Anders Fjæstad i Bravida (til venstre) og Tommy B. Hansen i Greenhub har slått seg sammen om en ny løsning for automatisk varsling.

BYGGDRIFT

Bygget bestiller service direkte fra teknikeren

De tar vedlikeholdet før det trengs og får beskjed automatisk. – Vi retter opp i feilene før de oppstår, sier Anders Fjæstad.

Published Last updated

Han leder servicesenteret til Bravida i Oslo sentrum. Herfra skal servicetjenester og mindre prosjekter fra alle de tekniske fagene leveres på miljøvennlig vis.

Fagfolkene bruker elektriske sykler, og senteret bærer det engelske navnet Greenhub.

Skal jobben gjøres grønt og bærekraftig, så skal den helst gjøres til riktig tid, også. Det er dét Bravida har fått med seg teknologibedriften Guard Automation på.

Før feilen oppstår

– Ønsket var å lage en portal som vi kunne drifte og overvåke bygg med. Driftsportalen systematiserer og automatiserer mye av oppfølgingsarbeidet. Portalen baserer seg på signalinnhenting fra de tekniske systemene i bygningene. Ved behov kan det suppleres med IoT-sensorer. Hvis det skjer en feil på et bygg, går det melding om det direkte ut til nærmeste servicetekniker, forteller Anders Fjæstad.

Meningen er å forutse og rette mulige feil før de oppstår.

– Helst på dagtid, i stedet for at det kommer en telefon fra leietager om kvelden om at det er en lekkasje som står og spruter, sier han.

Alle anlegg

På det grønne servicesenteret sitter utførende fra alle de tekniske fagene sammen med serviceledere og koordinatorer. Etter hvert som det kommer inn flere og flere bygg, blir det en typisk operasjonssentral – men altså med tidligere besøk til dem som trenger service.

SAMARBEIDER: Tommy B. Hansen (til venstre) og Anders Fjæstad samarbeider for å få stoppet eventuelle feil allerede før de oppstår.

– Noen av kundene ønsker en totalteknisk driftsavtale. Andre vil ha sine egne driftere, men tilgang til portalen. Vi ønsker å håndtere det som kommer, med én gang slik at vi kan ta tak i feilene uten å vente på en operatør eller drifter, sier Fjæstad.

Salgsansvarlig Tommy B. Hansen i Guard Automation understreker at den tekniske løsningen kan brukes med alle slags anlegg.

– Vi kan hente informasjon på alle mulige byggprotokoller, fra gamle og slitne SD-anlegg til moderne protokoller. Om bygget ikke har SD-anlegg, kan vi lese fra frittstående tekniske systemer. Frittstående ventilasjonsanlegg, fjernvarmeleveranse eller kjøleanlegg, forteller han.

– Dette er avhengig av hva kunden ønsker – om de vil bruke det selv eller om det bare skal være et rent serviceverktøy for at Bravida skal rykke ut og stille med rett mann når det skjer en hendelse på bygget.

Energidata

Når alt er på plass, ser Anders Fjæstad for seg at beskjeder kommer rett på telefonen til riktig tekniker, som så stikker innom servicesenteret og henter det utstyret som skal til.

– Vi ønsker også å bruke energiavdelingen vår til å gå gjennom dataene på forbruk, komme med forslag til forbedringer og fortelle hvor mye det koster. For dem som pusser opp, hjelper det at prosjektet er grønt når de skal ha lån, og pakken bidrar også hvis de skal ha Breeam In-Use-sertifisering. Særlig nå som det er så høye strømpriser, er det trykk på energioptimalisering, forteller han.

Testbygg

Bravida har fått på plass det første testbygget og fått forespørsel fra flere.

– Mange bygg har frittstående anlegg som står der og går. Ventilasjonsaggregater som ingen følger med på om skrur seg av og på. Det så vi på i pilotprosjektet i Stortingsgata 10: Der sto det ene aggregatet avskrudd. Sånn hadde det vært en god stund, og leietager åpnet vinduet fordi det var dårlig luft i lokalene. Vi ser mange steder at mye utstyr blir kjøpt inn og ikke fulgt opp i det hele tatt. Det koster mye penger for byggherren, sier Fjæstad.

– For et eiendomshus eller en forvalter gir dette mye mer kontroll og forståelse for hva det er du faktisk har gjort med bygget ditt. Du kan redegjøre for energioppfølging og tekniske utskiftninger. Hvis du for eksempel bytter vinduer i et bygg og sparer energikostnader neste vinter, kan du enkelt se en reell spart verdi på denne måten, sier Tommy B. Hansen i Guard Automation.

Grønt senter

Det grønne servicesenteret til Bravida i Oslo har vært i drift i Rådhusgata i et drøyt år. Bravida har en slik Greenhub også i Kristiansand, Bergen og Trondheim og på Lysaker, og den kommer i Stavanger og Skien.

– Derfra vil vi komme med den bærekraftige leveransen vår i tillegg til at vi energieffektiviserer byggene. Vi skal bruke leverandører som har kontroll på utslipp og hvor varene kommer fra, og vi ser at det er flere som setter krav til den leveransen de skal ha, sier Anders Fjæstad.

De byggene som håndteres fra sentrumsavdelingen, ligger opptil et kvarters sykkeltur unna. Kjøretøyparken spenner fra sparkesykler til firehjulssykler. Skal det fraktes noe større, gjøres det også med elektrisk kjøretøy.

– Vi ble utfordret av byggherrer som ville slippe transportkostnader. Vi sparer utrolig mye penger bare på parkering, og i tillegg sparer vi tid og kostnader for bom og kilometer, forteller han.

Powered by Labrador CMS