Tok fagbrev for å spare energi

Kommunen kutter kraftig i energibruken. Da trengs det fagfolk.

Published

Kommunen kutter kraftig i energibruken. Da trengs det fagfolk. Nå står tre av de fem vaktmestrene i Ringebu med ferske fagbrev som byggdriftere.– Jeg gjorde dette fordi jeg ikke hadde noe fagbrev fra før. Så ble de andre med, også, gudskjelov, sier Eivind André Sperre.

Tre ferske fagbrev

Han har solid erfaring som vaktmester. Nå har han den formelle kompetansen på plass, også. Sammen med kollegene Kjell Håvard Bjørkhaug og Geir Bråten har han tatt fagbrev som byggdrifter.– Vi var en rørlegger, en elektriker og to snekkere med fagbrev, og så meg, forteller Sperre. Han var vaktmester på et hotell i Kvitfjell før han begynte i Ringebu kommune.

Sparer 30 prosent

Der er ambisjonene store. Ringebu skal nemlig redusere energiforbruket med 30 prosent på to år. Tiltakene skal være selvfinansierende. Så langt er 20 kommunale bygg kartlagt og de første tiltakene godt på plass.

Det krever dyktige fagfolk som klarer å sette seg inn i systemene og som er trygge nok til å kunne ha faglige samtaler med leverandørene, forklarer Jan Erik Voldsrud, avdelingsleder for bolig og eiendom i kommunen, på nettsidene til Karriere Oppland.

14 på kurs

Karrieresenteret sørget for fagbrev ikke bare til de tre fra Ringebu, men til 14 vaktmestre fra seks kommuner i Gudbrandsdalen. I Oppland har også Valdres og Gjøvik utdannet byggdriftere, og senteret åpner for flere kurs hvis kommuner eller virksomheter ønsker seg fagutdannede driftere.– Noe visste du; noe var nytt, oppsummerer Eivind André Sperre etter kurset.– På grunn av EPC-prosjektet (energy performance contracting) har vi krav til energioppfølging og å følge med på SD-anleggene. I vår tid er det greit å ha papir på at vi kan dette. Fagbrevet trygger jobben din, fastslår han.

Alle drifter alt

Vaktmestre og byggdriftere i Ringebu arbeider med både skoler, barnehager, sykehjem, boliger og grøntanlegg.– Vi har et felles møtested, og så reiser vi derfra og ut på de oppdragene vi blir tildelt. Tidligere hadde vi hvert vårt bygg, men når alle kan alle bygg, blir det lettere, mener Sperre.– Jeg er svært glad for å ha tre ansatte som selv velger å være offensive til endringer i arbeidslivet, sier Jan Erik Voldsrud. Han mener at kommunen står sterkere med fagpersoner i staben sin. Det er enklere å samarbeide med leverandører og andre når alle snakker samme språk.

Rekruttering

Voldsrud er også opptatt av å få opp yrkesstoltheten og følelsen av å beherske kompliserte oppgaver. Det er viktig for å beholde ansatte, men også for å kunne rekruttere de beste folkene i neste omgang.

Powered by Labrador CMS