PRAKTEKSEMPEL: De fleste lærlingene i byggdrifterfaget gjør som Aust-Agders beste bygglærling Gaute Richard Birkeli Fredriksen – han fikk fagbrevet etter læretid i det kommunale Arendal eiendom. (Arkivfoto)

Kommunene berger byggdrifterfaget

Flere lærlinger.

Published

Ni av ti byggdrifterlærlinger lærer faget i det offentlige. Kommunene holder liv i læreplassene, men det skjer i et fag der de aller fleste tar fagbrev uten å ha vært lærling førByggdrifterfaget er fremdeles ferskt, og det vokser fortsatt. De fleste som tar fagbrevet, er likevel erfarne vaktmestre og driftere som går opp som praksiskandidater.– I 2017-18 var det totalt 193 som fikk fagbrev. Av dem var 166 praksiskandidater, forteller fungerende avdelingsdirektør Kjetil Gunnerud Kristoffersen i Utdanningsdirektoratet. 2017-18 er det siste skoleåret som tallene er klare for.

Mangler læreplasser

Statistikken til direktoratet forteller om jevn økning for faget, men det mangler læreplasser. Mer enn hver fjerde som har søkt lærekontrakt som byggdrifter, sto uten plass til nyttår. Det er langt flere enn i de andre byggfagene. 73,2 prosent av dem som ville bli byggdriftere, hadde fått godkjent lærekontrakt, mens det samlede tallet for bygg og anlegg var 84,9 prosent.Det er de private selskapene det skorter på, altså. – Det siste året, frem til 1. oktober 2018, ble det inngått 83 nye lærekontrakter. Av dem er 70 i kommunal sektor. Fire er statlige og ni i privat sektor, forteller Kristoffersen.Han kan ikke si om fordelingen er den samme blant praksiskandidatene. Der finnes det ikke lignende statistikk.

Øker videre

Det blir likevel flere og flere lærlinger i byggdrifterfaget. Fra den spede starten med fire lærlinger i 2014 har tallet økt til 29 i 2015, til 86 i 2016 – og de siste to årene har det vært henholdsvis 141 og 181 byggdrifterlærlinger i arbeid.– På nye lærekontrakter ser vi at det økte ganske mye de første to årene, og så har det stabilisert seg litt. De siste to årene har det økt med ti nye lærekontrakter i året, forteller Kjetil Gunnerud Kristoffersen.Økningen i nye fagbrev har heller ikke gitt seg. I 2014-15 tok de ti første byggdrifterne fagbrev i det den gangen helt nye faget. De tre neste skoleårene har tallet vært 144, 151 – og i fjor, altså, 193.Artikkelen fortsetter etter annonsen:[nemitek-adset id="115"]

Bedre byggrekruttering

Byggdrifterøkningen føyer seg inn i en positiv trend for rekrutteringen til byggenæringen. Siden Kunnskapsdepartementet og arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjonene skrev kontrakt i 2012 om å arbeide sammen for å skaffe flere læreplasser, har antallet nye lærlinger økt med rundt 20 prosent.Spesielt i bygg og anlegg har lærlingtallet økt kraftig de siste årene, og i 2018 hadde fagene innenfor bygg- og anleggsteknikk 4917 lærlinger.Likevel hadde 28 prosent av de godkjente lærebedriftene stått uten lærling hele det siste året, viser statistikken fra Utdanningsdirektoratet.

Powered by Labrador CMS