TAK PÅ PROBLEMET: Flere fuktskader enn før kommer fra taket, forteller Sintef-forskningsleder Lars Gullbrekken.

Mindre kondens – mer lekkasje

Det er fremdeles klimaskjermen som får flest fuktskader. Men nå handler det mer om lekkasje fra utsiden og mindre om fukt innenfra.

Published

– 70 prosent av skadene er knyttet til klimaskjermen, og det er en økning i saker rundt tak og yttervegger over terreng, forteller Lars Gullbrekken.

Forskningslederen har sett på trendene i byggskader. Sintef Community har sammenlignet skaderapporter fra de siste fire årene med skader fra 20 år tilbake.

Regnproblemer

– Vi ser en reduksjon i skadene som er forårsaket av fukt innenfra. Men det er fukt som er den største utfordringen. Erfaringen vår er at det ofte er små feil som får store konsekvenser, forteller Gullbrekken.

Bare tre prosent av skadene som han har sett på i byggskadearkivet, skyldes tekniske installasjoner.

Mye stammer fra ekstremvær: Skadene etter regn er dobbelt så vanlige som for 20 år siden.

Feil gir alltid skader

Gullbrekken presenterte gjennomgangen på nasjonalt fuktseminar. For mange av deltagerne var dette det første faglige seminaret på halvannet år der de fikk lov til å møtes fysisk.

Det går det an å glede seg over, selv om temaet ikke er så hyggelig.

– Byggfeil fører alltid til byggskader, og byggskader oppdages først etter mange år, fastslår Multiconsults Svein Bjørberg.

Han arbeider med å finne ut hvor stort omfanget av byggfeil er i Norge. Anslagene i rapporter fra de siste 30 årene spriker fra to til ti prosent av omsetningen.

Hver fjerde krone

– I Sverige regner bransjen selv at feil, mangler og skader i byggsektoren koster samfunnet opp mot 111 milliarder i året. Det tilsvarer drøye 50 000 nye boliger – hver fjerde krone, forteller Peter Brander i det svenske Boverket. Da snakker han om rene entreprenørkostnader – ikke produktfeil.

– De fremste grunnene til feil, mangler og skader er tid, kompetanse, erfaringsoverføring, motivasjon, engasjement, ressurser og kontrollsystem – sammen med svake byggherrer, oppsummerer Brander.

Les mer om kondens og fuktproblematikk i neste utgave av Norsk VVS.

Powered by Labrador CMS