VARSLER: Egne varsellamper for CO₂-nivå bidrar til at studentene kan lære på studiestedet – her fra et auditorium på Duisburg-Essen-universitetet.

INNEKLIMA

CO₂-varsellampe mot koronavirus

Ventilasjonskrav og CO₂-varsellamper har fått tyske studenter tilbake på universitetene. Varslingen viser når det er på tide å komme seg ut av auditoriene og få inn ny luft.

Published

Mens norske myndigheter sier lite om ventilasjon, har den vært viktig for å få tyske studenter tilbake til fysiske forelesninger.

– Det er enormt viktig at studentene har fått sjansen til å komme tilbake til auditoriene, heter det i en uttalelse fra studentutvalget ved Duisburg-Essen-universitetet.

Vaksine eller test

Der og på en lang rekke andre universiteter og høyskoler over hele Tyskland betød høstsemesteret at studentene skulle tilbake til lesesaler, auditorier og seminarrom. Som universitetene i Berlin sier det i en offisiell redegjørelse: – Utdannelsesinstitusjonene ser seg selv som forpliktet til å være åpne og tilgjengelige for alle mennesker i prinsippet.

Etter at digitale forelesninger er byttet ut med fysisk fremmøte, må elevene bevise at de er enten vaksinert, friskmeldt eller testet. 3G, som det heter, siden de tre ordene på tysk er «geimpft», «genesen» og «getestet».

Innsjekking

Universitetene har måttet innføre en adgangskontroll. Noen bruker merker som skal være sikre mot forfalskninger og som studentene kan feste på ID-kortene sine. Andre bruker egne innsjekkingsskranker som på en flyplass. Bevis på at studenten oppfyller 3G-kravene, gir en grønn hake i et «boardingkort».

Universitetene regner med at de fleste studentene er vaksinerte. Flere undersøkelser viste at prosenten lå godt over 90 allerede i sommerferien i fjor.

Bare de store arrangementene ble holdt digitalt – eller på helt andre steder enn vanlig. Universitetet i Köln ønsket for eksempel 5500 nye studenter velkommen på byens fotballstadion.

Retningslinjer for ventilasjon

Universitetene er opptatt av luftkvaliteten. Leibniz-universitetet i Hannover er blant dem som har egne retningslinjer for lufting og ventilasjon:

– Rom må luftes grundig ved å åpne vinduer helt med regelmessige mellomrom – minst hvert 60. minutt for kontorer og minst hvert 20. minutt for seminarrom. Om sommeren må vinduene stå helt åpne i ti minutter, om vinteren i tre minutter. Seminarrom må luftes før og etter hver økt, heter det i retningslinjene.

Maks 1000 ppm CO₂

– Ventilasjonskrav for seminarrom og kontorer må bestemmes uavhengig ved hjelp av et måleapparat for karbondioksid, forlanger universitetet, som har sitt eget faktaark om ventilasjon. Det fastslår at så lenge covid-19-pandemien varer, er grensen for tillatt CO₂-innhold maks 1000 ppm. Leibniz-universitetet gir også råd om mobile luftrensere.

Også Duisburg-Essen-universitetet bruker CO₂-målinger. Her er auditorier utstyrt med nyinstallerte varsellamper som lyser grønt så lenge CO₂-innholdet holder seg under grensen.

Universitetet i Hamburg slår også fast at rom med vinduer skal luftes tre til ti minutter flere ganger i timen. Rom uten vinduer eller mekanisk ventilasjon kan ikke brukes i det hele tatt.

Investerte fem milliarder

I 2020 investerte den tyske regjeringen over fem milliarder kroner i å forbedre ventilasjonsanleggene i skoler og andre offentlige bygninger. Daværende forbundskansler Angela Merkel beskrev det som en av de billigste og mest effektive måtene å håndtere covidsmitte på.

Og i mai 2021 skrev nemitek.no om hvordan ekspertene i Rehva pekte på CO₂-målere som god hjelp mot koronaviruset.

Powered by Labrador CMS