Selvlærende SD-anlegg og IoT-teknologi

Dette skolebygget skiller seg ut.

Published

Det er målet når Levanger kommune og selskapet ISI-Tech starter utviklingssamarbeid for å lage verdens smarteste skolebygg.

Stipulerer eget energibehov

I løpet av 2019 skal Halsan skole i Nord-Trøndelag spekkes med følere og målere. Målet er å lage verdens smarteste skolebygg der bygget selv skal lære av brukerne.- Dette er helt nytt. Vi vet ikke ennå hva vi skal legge inn i bygget. Det skal utviklingssamarbeidet vi har inngått med ISI-Tech finne ut av, sier Odd Anders Alstad, som leder prosjektet fra kommunens bygg- og eiendomsenhet. Målet er å spare energi samtidig som brukerne av bygget skal oppleve bedre komfort. Samtidig skal bygget tilpasses framtidas effekttariffer og skal lage prognoser på sitt eget energibehov basert på værmeldingene.Alstad sier at målet er at det er bare de rommene som er i bruk som skal ha rett lys, temperatur og ventilasjon. Rom som ikke er i bruk skal justeres ned. Prosjektet har som målsetting at maskina som styrer bygget selv skal lære seg hvordan det brukes uten kontroll fra driftspersonell eller gjennom forhåndsinnstilt tidsstyring.

Oppvarming når det er billigst

- Temperatur, luftkvalitet og bevegelse i rommene skal registreres av følere som sender signaler til datamaskinen som styrer de tekniske anleggene på skolen. I tillegg legger man inn blant annet værmeldingen og framtidige strømpriser for å kjøre oppvarming når det er billigst uten at det går ut over kvaliteten på inneklimaet, sier Alstad.Som eksempel nevnes at det kan gjøre at varmekabler kjøres opp på natta for å bruke betonggulvet de ligger som varmemagasin. Da unngår skolebygget å gå ut over topplast på tider av døgnet da mange av rommene er i bruk og trenger energi, eller når strømprisen er høy.

Ny IoT-teknologi

- Vanligvis er inneklima det viktigste parameteret. Nå skal vi ta i bruk ny IoT-teknologi for å kunne ta hensyn til flere parametere som værprognoser og varierende energipriser, sier Åsmund Holand, daglig leder av ISI-Tech.

Powered by Labrador CMS