Lærebok i FM lærer deg fasilitetsstyring

Standarden er klar – og nå er det blitt lærebok, også.

Published

Standarden er klar – og nå er det blitt lærebok, også. Den nye ledelsesstandarden for fasilitetsstyring kommer med veiledning som forteller deg hvordan du skal klare kravene.Tekst og foto: Georg Mathisen– Vi sier at det er et verktøy. En hjelp når du skal drifte og forvalte eiendom, forklarer gruppeleder Merete Holmen Murvold i Standard Norge.

Slik når du målene

Det nye med NS-EN ISO 41001 er at den setter krav til FM-organisasjonen. – Mange kjenner ISO 9001. Dette er 9001 anvendt innenfor fasilitetsstyring. Den beskriver hvordan du kan jobbe systematisk og strategisk for å nå mål, forklarer Murvold.Målene, det kan være økt lønnsomhet, økt effektivitet, økt kvalitet eller redusert miljøavtrykk, for eksempel. Dessuten beskriver standarden hvordan du arbeider med kontinuerlig forbedring av FM-arbeidet ditt. De som kjenner de andre ledelsesstandardene, ISO-ene 9001 og 14001, kommer til å kjenne seg igjen i den nye standarden, siden den er bygd opp likt.

Sertifisering

På samme måte kan den også brukes som grunnlag for å sertifisere at du følger den, selv om det ikke står i klartekst i selve standarden. – Kravformuleringene er det som står i høysetet når du skal sertifiseres, sier Olav Egil Sæbøe i Pro-FM Consulting. Han er en av to norske eksperter som har vært med på å skrive den globale standarden.Selve standarden inneholder ti sider med krav. Så kommer den med en matnyttig følgesvenn: En veiledning som rett og slett er en lærebok i fasilitetsstyring.

Tipshefte

– Det er en sjekkliste med tips om hvordan du kan oppnå kravene som står på de ti første sidene. Det er ganske praktisk rettet, sier Merete Holmen Murvold. – Dette er noe som de som arbeider med FM, vet, men nå er det skrevet ned i standarden, supplerer Christine Bergan i EY, den andre av de to norske medforfatterne.Det er stor forskjell på FM-arbeidet i store og små, modne og ferske organisasjoner. – Uavhengig av hvor langt du er kommet, vil du få tips her til hvordan du kan jobbe for å bli bedre. Derfor er denne standarden også for små virksomheter som ikke har noen stor FM-organisasjon, understreker hun.På samme måte dekker den også både dem som bruker egne ansatte til å gjøre tjenestene og dem som kjøper inn alle tjenestene.

Fra alle verdenshjørner

– Standarden er basert på beste praksis. Hele verden har vært med og lagt denne: Japan, Australia, Sør-Korea, Europa, USA. Vi har egentlig hentet beste praksis fra alle verdenshjørnene, forteller Murvold. – Og Norge har vært aktivt med i arbeidet og bidratt til at standarden har blitt god og anvendelig.Standarden er allerede utgitt på engelsk, og den norske oversettelsen er ferdig i disse dager.– Vi tror at både små og store, private og offentlige virksomheter vil ha nytte av denne. For kompetanseheving i bedriftene vil den bli fin, og også for undervisning. For studentene på NTNU og Oslomet går den rett inn i læreverket, sier Merete Holmen Murvold i Standard Norge.Alle standardene med nummer i 41000-serien handler om fasilitetsstyring. For eksempel er en egen standard om FM-terminologi, NS-EN ISO 41011, utgitt på norsk i sommer. Standardene om ressursvalg, avtaler, omfang, nøkkelfaktorer og nytteverdi er foreløpig ute på engelsk, men Standard Norge arbeider med oversettelse. NS-EN ISO 41012 for ressursvalg og FM-avtaler kommer på norsk på nyåret. Internasjonalt er arbeidet i gang med en standard for FM-strategi og en som tar sikte på bedre brukeropplevelse.

Powered by Labrador CMS