IKKE FORNØYD: Daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening mener Enova burde øke støtten til bergvarmepumper.
IKKE FORNØYD: Daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening mener Enova burde øke støtten til bergvarmepumper.

ENERGI & MILJØ

Forventer bedre støtteordninger fra Enova

– Støtte til smart strømstyring og økt støtte til solceller er et skritt i riktig retning, men vi forventer flere tiltak for at Enova skal klare å dele ut midlene som er satt av til boligeiere.

Det sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening om de nye støttetiltakene Enova lanserer i dag.

– Vi forventer også at Enova skal dele ut midlene de ikke har brukt i tidligere år, poengterer han.

Øker for solceller, men ikke for bergvarme

Blant endringene Enova gjør, er å øke støtte til solcelleanlegg med inntil 20 000 kr. Maksimalt støttebeløp blir heretter 47 500 kr.

– Det er positivt, men vi synes det er rart at Enova ikke øker støtten til bergvarmepumper. Slike varmepumper sparer mest når strømprisen er høyest, og bidrar til å redusere behovet for investeringer i strømnettet, poengterer Hagemoen.

Bergvarmepumper og luft-til-vann-varmepumper var lenge de klart mest populære tiltakene Enova støttet før støttebeløpene ble redusert i 2019.

Nye ordninger for å flytte forbruk

Enova lanserer støtte til to nye tiltak:

Smart strømstyring for boliger: inntil 10 000 kr

Smart varmtvannsbereder: inntil 5000 kr

– Dette er fine tiltak for å flytte energiforbruk til tider med lav energipris, mener Hagemoen.

Men det vil ikke bidra til faktisk å redusere strømforbruk slik varmepumper gjør.
– Varmepumper bidrar med 10 TWh energisparing hvert år. Det er like mye energi som samlet norsk vindkraftproduksjon i 2020, påpeker Hagemoen.

Stort potensial for varmepumper og mer energieffektivisering

De neste ti årene kan energisparetiltak i bygg, varmepumper og solceller frigjøre nær 20 TWh, om lag dobbelt så mye som Oslos årlige kraftforbruk.

For å nå dette forventer vi at Enovas satsning på energieffektivisering styrkes ytterligere framover. De nye ordningene om som lanseres i dag er i det minste et lite skritt i riktig retning, sier Hagemoen.

Tiltaksbonus for omfattende vannbårne anlegg

Disse støttesatsene er som før:

Væske-til-vann-varmepumpe: inntil 10 000 kr

Vannbåren varme: inntil 10 000 kr

Akkumulatortank: inntil 5000 kr

Enova innfører en ny støtteordning: tiltaksbonus for vannbårne anlegg med inntil 15 000 kr i støtte. Da må en boligeier installere væske-til-vannvarmepumpe, akkumulatortank og vannbåren varme.

– For en privatperson som skal gjøre såpass store investeringer er det selvsagt positivt å få inntil 40 000 kr i støtte, sier Hagemoen.

Varmepumpeforeningen håper at de høye strømprisene og ekstra støtte bidrar til at flere som totalrenoverer eller bygger ny bolig velger bergvarmepumpe og vannbåren varme.

Her kan du lese mer om den nye tiltaksbonusen.

Powered by Labrador CMS