Beyonder Battery Center på Forus utenfor Stavanger.
Beyonder Battery Center på Forus utenfor Stavanger.

PRODUKT

Ekstrem luftbehandling

Tre-trinns avfukting oppfyller kravet til 0,2 % relativ luftfuktighet i prototype-produksjon av batterier. Løsningen fra F-Tech er fleksibel: ca. 90 °C er nok til å regenerere avfukterne.

Mange håper at batteriproduksjon skal bli et nytt industrieventyr i Norge, og midt i oljeklyngen på Forus utenfor Stavanger er Beyonder allerede i gang med å produsere sine første battericeller.

Da er riktig luftfuktighet noe av det viktigste for å lykkes.
– Har vi ikke rett luftfuktighet, er det potensielt helsefarlig, brannfarlig og produktfarlig, fastslår prosjektleder Hjoar Falkeid i Beyonder.

Duggpunkt på -52 °C

For det tørre produksjonsrommet i prototype-fabrikken er kravet duggpunkt på - 52°C.
– Det er ekstreme tilstander, mener prosjektleder Stein Gerhard Johannessen i Caverion, som har installert F-Techs avfukterløsning hos Beyonder.

Det 165 kvadratmeter store rommet er dimensjonert for et gitt antall personer; prototypeproduksjonen gjøres manuelt for å teste batteriteknologien.

– En person avgir cirka 120 gram fuktighet i timen. Putter du inn én person til, kan det ødelegge hele regnestykket, poengterer Johannessen.

De strenge kravene betyr også at det er ekstremt viktig å unngå luftlekkasjer i rommet. All luft skal komme inn og forsvinne ut av rommet via avfukterløsningen.

Tre trinn og lavere temperaturnivå

– F-Tech har en løsning med tre rotorer som avfukter i tre omganger, forteller Johannessen.

Først tørkes friskluft i to trinn, og så blandes den med en stor andel omluft fra tørt rom før tørking i siste rotor. Når lufta tørkes ut litt etter litt, er det ikke nødvendig med like høye temperaturer for å fjerne fuktighet fra avfukter-rotorene.

Mens andre løsninger krever 130 grader eller mer, holder det med ca. 90 °C til å trekke fuktighet ut av F-Techs rotorer. Slike temperaturer gir mye større fleksibilitet til å velge varmekilde.

– Trenger du 130 °C på varmesiden, må du inn med elektrisitet. Med 90 °C kan du bruke både fjernvarme og varmepumpe, poengterer Johannessen.

Tørkeprosessen krever også kjøling; før hver rotor blir lufta kjølt ned mot ca. 10 °C. Det gjør adsorpsjonsrotorene mer effektive.

Billigst i drift

Beyonders prototype-fabrikk bruker en kombinasjon av strøm og fjernkjøling (frikjøling fra fjorden), delvis for å komme raskt i gang. I neste fase kan det bli aktuelt å kombinere fjernvarme og fjernkjøling.

– Siden dette er prototypen, har vi bedt Caverion stå for de løsningene de mener er mest kostnadseffektive i drift, samtidig som vi ikke kompromisser på kvalitet, sier Falkeid.

Caverions mann fastslår at avfukterløsningen har fungert etter forutsetningene i prototype-produksjonen.

– Maskinene gjør jobben sin og har klart oppgaven med 0,2 kravet. Det er jo kjempeflott, sier Johannessen.

At løsningen fungerer godt, er også dokumentert gjennom partikkeltellinger i alle renrom.
– Vi ligger innenfor kravene til ISO 8 med god margin, noe det var veldig tilfredsstillende å få bevist, poengterer Falkeid.

Høye krav til utførelse

Det har vært krevende å holde stabile trykk i forskjellige rom i innkjøringsfasen, og dette har gått ut over det tørre produksjonsrommet. Dette henger sammen med utførelse både under selve byggingen og under montering av utstyr.

– Å opprettholde forskjellig luftfuktighet og temperatur i ulike rom er veldig vanskelig dersom det ikke er gjort nøyaktig arbeid, understreker Falkeid.

Han påpeker spesielt at det er viktig å sikre god isolasjon og god tetting mellom ulike renrom.
– Og alle systemer og rutiner må være samkjørt slik at systemet fungerer optimalt til enhver tid.

Supergunstig for CO2-varmepumpe

Et annet alternativ som vurderes for pilotfabrikken under bygging, er CO2-varmepumpe.

– Varmepumpe kombinert med avfukter er en god løsning. Den strømmen du bruker til oppvarming, kan du heller bruke til ei varmepumpe og få ut både kjøling og varme, poengterer Johannessen.

CO2-varmepumpe gir mulighet for å lage veldig kaldt isvann og samtidig gjenvinne all overskuddsvarme.
– Når vi utnytter både varm og kald side på varmepumpen, blir effektfaktoren veldig høy; opp mot 6 til 8, anslår prosjektleder Odd Olav Fosso i F-Tech.

Tretrinns tørking av luft i batterifabrikk

Selve aggregatet i løsningen som brukes for å oppnå ekstremt lave duggpunkt består av en inntaksmodul med to adsorpsjonsrotorer med silicagel, og en hovedmodul med én adsorpsjonsrotor.

Konseptet til Cotes har flere fordeler. Avfukteraggregatet har større overflateareal i rotorene, hvilket betyr større adsorpsjonskapasitet. Da er det mulig å fjerne tilstrekkelig mengde fuktighet med lavere luftvolum. (Når rotorene driftes ved «dellast», noe som også er gunstig for levetiden). I tillegg kan luftstrømmene optimaliseres.

Det å avfukte lufta i tre trinn som i Beyonders prototypefabrikk gir flere fordeler:

  • Forholdene for avfukting og regenerering kan optimaliseres i tre omganger. Lufta kjøles slik at en del fuktighet kondenserer ut, og relativ fuktighet øker før adsorpsjonsrotoren. Dette øker effektiviteten i rotorene.
  • Siden mengden fuktighet som skal fjernes fordeles på flere trinn, er det mulig
    - Å kjøle med høyere temperaturer før hver rotor (10 til 16 °C)
    - Å regenerere rotorene med lavere temperatur (cirka 80 °C, det vil si vanntemperatur på 85 til 90 °C) sammenlignet med to eller ett trinn. Disse temperaturnivåene gir høy fleksibilitet til å velge energikilde både for regenerering og kjøling. Blant annet kan fjernvarme og fjernkjøling brukes, og løsningen er ideell for CO2-varmepumper.

I trinn 3, hovedmodulen, blandes omluft fra produksjonsrom med friskluft fra inntaksmodulen (denne frisklufta er tørket i to trinn).

  • Jo høyere andel omluft, jo mer kan energibehovet i anlegget senkes. Opp mot 80 % omluft er mulig i noen tilfeller. Noe brukt luft fra tørre rom må gå til avtrekk for å sikre riktige trykkforhold – vanligvis er 2 til 5 % av luftvolumet tilstrekkelig.
  • Resten av lufta fra denne tørreste syklusen (blandingen av omluft + tørket friskluft) sendes gjennom en renblåsingssone i rotoren før den varmes opp nok til at den kan brukes til å regenerere silicagel i rotorene.
Powered by Labrador CMS