INNE: Svevestøvet kommer innenfra, ikke utenfra.

VENTILASJON

Svevestøvet kommer innenfra

Svevestøv i boligen lages inne i huset. Hvis det er forurensning utendørs, så tar ventilasjonen seg av det meste.

Published Last updated

Da regjeringer over hele verden beordret folk til å holde seg hjemme, så fikk forskerne en ny mulighet til å sjekke hvor partiklene i inneluften egentlig kommer fra. Svaret er klart: De lages inne i bygningen.

Trehus

Det var fire forskere fra New Zealand og Spania som benyttet anledningen til å se på inneklimaet da covid-tiltakene la begrensninger på bevegelsesfriheten. De har fulgt med på inneluften i seks boliger i New Zealands største by, Auckland. Der regner det omtrent like mye som i Stavanger, men det er varmere: Gjennomsnittstemperaturen gjennom året er omtrent den samme som i Roma.

Det er snakk om isolerte trehus med mekanisk ventilasjon, tre eller fire soverom og grunnflater fra 120 til 273 kvadratmeter.

I disse boligene har de fire forskerne målt både fint og grovt svevestøv – PM2,5 og PM10 – tre steder i hver leilighet: I hovedsoverommet, et annet soverom og stuen. I tillegg har de brukt måleresultater fra kommunale målestasjoner som følger med på luftkvaliteten utendørs.

Mindre forurensning ute

– Konsentrasjonene utendørs av fint svevestøv, PM2,5, gikk ned med en tredjedel under nedstengningen, konstaterer German Hernandez og kollegene hans på Aucklands teknologiske institutt, Unitec.

Samtidig som støvforurensningen fikk kraftig ned utendørs, økte den merkbart inne i boligene. Målingene viste fra 25 til 62 prosent mer PM2,5 i de undersøkte leilighetene etter nedstengningen.

– I tillegg vet vi at den mekaniske ventilasjonen begrenser inntrengningen av forurensende stoffer utenfra kraftig. Det gjør det enda mer sannsynlig at konsentrasjonen av svevestøv inne kommer fra kilder innendørs, ifølge Hernandez og de andre forskerne.

De daglige toppene i konsentrasjonen, vanligvis om kvelden, var høyere under nedstengningen.

Mer grovt støv

Også av det grove svevestøvet – PM10 – ble det mer under nedstengningen. I snitt økte støvet med 40 prosent. Utendørs, derimot, gikk konsentrasjonen ned på grunn av mindre trafikk og lavere produksjon i industrien.

– Også økt konsentrasjon av PM10 innendørs kommer derfor sannsynligvis fra interne kilder, hovedsakelig fra forbrenning, ifølge forskerne.

VENTILERT: Så lenge folk ikke røyker tett innendørs, så holder ventilasjonen svevestøvmengdene trygge selv om det er folk i boligen døgnet rundt.

Trygt uten tobakk

Selv om det ble tettere med folk i husene over lengre perioder, så sørget ventilasjonsanleggene for at svevestøvmengdene stort sett holdt seg under grensene som Verdens helseorganisasjon, WHO, anbefaler for korttidseksponering. Unntaket var et hus der det bodde tobakksrøykere.

German Hernandez, Rafael Borge, Dan Blanchon og Terri-Ann Berry har fortalt om resultatene sine i The Rehva European HVAC Journal.

Powered by Labrador CMS