OMBRUK: Rehub-teamet vil gjøre det enklere å ombruke byggematerialer. De etterlyser nå mer VVS-artikler.

Markedsplass for ombruk etterlyser flere VVS-artikler

Aktørene bak den markedsplassen for ombruk av byggevarer, Rehub, savner VVS-bransjen. Derfor har de nå satt i gang et eget arbeid for å få fart på ombruken av VVS-artikler.

Published

– Vi er i gang med et arbeid hvor vi vil kartlegge og forsøke å finne ut hva som skal til for å øke ombruken i VVS-bransjen, sier Johanne Thurmann-Moe, én av gründerne av Rehub.

Rehub er en nettbasert markedsplass som kobler tilbud og etterspørsel av ombrukbare bygningsmaterialer. Løsningen er utviklet av Rambøll og er åpen for hele byggebransjen, entreprenører, arkitekter og rådgivere, men også privatpersoner.

– Sirkulærøkonomi og ombruk har vært et tema i byggebransjen i mange år, men likevel fortsetter vi å destruere enorme verdier. I henhold til Circularity Gap Report er det fremdeles bare 8,6 prosent av verdens materialer og ressurser som forblir i kretsløpet, sier Thurmann-Moe.

Skal gi bransjen oversikt

Medgründeren som til vanlig jobber som miljørådgiver i Rambøll forteller at de lanserte en oppdatert versjon av løsningen 19. oktober, nå med en logistikkmodul.

– En av utfordringene som har blitt løftet frem er logistikk, å flytte byggematerialer fra et bygg til et annet. Ofte må materialene mellomlagres i påvente av at det aktuelle prosjektet kan ta de i bruk. Dette er nå en integrert del av løsningen, sier Thurmann-Moe, som legger til at det i tillegg er viktig å tydeliggjøre risikofordeling, samt å gi tilbud om teknisk testing og CO2-regnskap.

Så langt ligger det bare et titalls prosjekter inne i databasen, det vil si prosjekter hvor det kan kjøpes byggematerialer fra. Det jobbes imidlertid med å legge inn flere prosjekter og i løpet av kort tid vil markedsplassen fylles opp med nye byggevarer.

– Modellen er lagt opp slik at vi ønsker å tilgjengeliggjøre materialene så tidlig som mulig, slik at vi kan matche opp den rette brukeren. Dette handler både om å gi bransjen oversikt over hva som finnes av tilgjengelige ombruksmaterialer, men man må også tenke på demontering. VI må sikre at vi har en kjøper av det aktuelle byggematerialet før vi demonterer med silkehansker for å unngå kostnadsdrivende prosesser uten resultater, sier Thurmann-Moe.

Må kunne demonteres

I databasen over tilgjengelige byggevarer er det så langt lite VVS-artikler.

– Det finnes noen. Vi har blant annet noen brukte ventilasjonskanaler, men generelt er det for lite VVS-artikler inne på markedsplassen. Inntrykket vårt er nok at VVS-bransjen har litt å gå på når det gjelder ombruk, sier Thurmann-Moe.

Det er også noe av årsaken til at Rambøll derfor nå ønsker å ta initiativ til å kartlegge og finne ut hva det er som faktisk skal til for å øke ombruken av denne typen byggematerialer.

– Vi har en egen avdeling som heter VVS, energi og miljø, hvor jeg også jobber. I tillegg til arbeidet med ombruksplattformen er dette derfor noe som opptar oss. Vi ønsker å være med å bidra til økt ombruk i VVS-bransjen, sierThurmann-Moe.

Hun understreker at også VVS-artikler og tekniske installasjoner kan gjenbrukes, men at det krever god kartlegging på forhånd.

– Mange av komponentene forringes ikke over tid og kan derfor enkelt gjenbrukes. Tekniske installasjoner er kanskje mer utfordrende da den tekniske utviklingen går fort og mye dermed går raskt ut på dato. Det er viktig at VVS-bransjen ser se på ombruk som et konkurransefortrinn. De må tenke langsiktighet og ha fokus både på demonterbarhet og fleksibilitet, sier Thurmann-Moe.

Åpen API

Rehub er ikke den eneste aktøren som jobber med ombruk. Thurmann-Moe forteller at de derfor har fokus på å utvikle en løsning hvor data fra de andre aktører enkelt kan integreres.

– Vi samarbeider tett med flere av de andre aktørene og utvikler løsningen vår med en helt åpen API. Det gjør det enkelt for de andre aktørene å synliggjøre tilgjengelige materialer hos oss. Dermed gjør vi det enkelt for aktører som er i markedet å få en oversikt over tilgjengelige, brukte byggevarer. Målet vårt med Rehub er å gjøre ombruk til et naturlig valg i byggeprosjekter. Da må vi også gjøre det enkelt, sier Thurmann-Moe.

Powered by Labrador CMS