BEDRE: Energieffektiviseringen i bygninger vokser raskere enn før, men ikke raskt nok.
BEDRE: Energieffektiviseringen i bygninger vokser raskere enn før, men ikke raskt nok.

ENERGI OG MILJØ

Kraftig vekst i effektiv energi

Endelig et positivt tall om klima: Energieffektiviseringen går nesten fire ganger raskere i løpet av bare et år. Bedre energibruk i verdens bygninger kan være et vendepunkt i klimaarbeidet.

Published

Det er Det internasjonale energibyrået, IEA, som tar i bruk store ord. Et livsviktig vendepunkt for effektiviseringen, og denne effektiviseringen er et av nøkkelområdene for å nå nullutslipp innen 2050, slår IEA fast.

Sparte 7.000 milliarder

I fjor kom de globale investeringene i energieffektivisering opp i 560 milliarder dollar – over 5.700 milliarder norske kroner med dagens kurs. Det er en økning på 16 prosent. I de tallene er det ikke bare renovering av bygninger som er med, men også kollektivtransport og elbiler.

I 2022 brukte verden energi to prosent mer effektivt enn året før. Det høres lite ut, men det er fire ganger så stor forbedring som de to foregående årene.

Siden årtusenskiftet er de årlige energiregningene i de 31 medlemslandene i IEA kuttet med nesten 7.000 milliarder kroner. Det tilsvarer 15 prosent av energibruken. 

– Investeringer i isolering av bygninger og effektive biler sparer mange forbrukere titusener av kroner hvert år, skriver energibyrået i en pressemelding.

Som oljekrisen

IEA peker på hvordan den russiske invasjonen i Ukraina har økt bekymringen for energiforsyningen kraftig. Energien er blitt dyrere, og mer effektiv bruk er det første og beste svaret.

– Oljesjokket på 1970-tallet førte til store forbedringer i effektiviteten til biler, apparater og bygninger. I dagens energikrise ser vi hvordan effektiviteten igjen blir prioritert, sier IEA-sjef Fatih Birol.

– Energieffektivitet er avgjørende for å håndtere dagens krise. Den har stort potensial til å kunne håndtere problemet med dyrere energi, og også med sikker forsyning og klimaendringer. Land som representerer 70 prosent av verdens energibruk, har lansert ny eller forbedret politikk for å effektivisere siden den globale energikrisen begynte, sier han.

Bedringen må dobles

SVARET: Et opplagt svar, sier den franske energiomstillingsministeren Agnès Pannier-Runacher om effektivisering.
SVARET: Et opplagt svar, sier den franske energiomstillingsministeren Agnès Pannier-Runacher om effektivisering.

Men to prosent forbedring er langt fra nok. Forbedringen må opp i fire prosent i året for å nå målet om nullutslipp innen 2050. IEA tar det økende varmepumpesalget til inntekt for at verden er på riktig vei. Dessuten strammes kravene til bygninger inn over hele verden.

– Energisparing og energieffektivisering er de enkleste og mest opplagte svarene på både energikrisen og klimakrisen, sier den franske ministeren for energiomstilling, Agnès Pannier-Runacher. Hun var vert for sommerens IEA-konferanse og ministermøte om energieffektivisering.

Schneider har dårlig tid

Der var også Schneider Electric-sjef Jean-Pascal Tricoire. 

– Vi har alle ingrediensene for å bruke energi bedre. Det vi ikke har, er tid. Vi kan ganske enkelt ikke la det gå mer tid, sier han.

DÅRLIG TID: Schneider-sjef Jean-Pascal Tricoire har det travelt med å få til en bedring.
DÅRLIG TID: Schneider-sjef Jean-Pascal Tricoire har det travelt med å få til en bedring.

En rapport fra IEA viser at energieffektivisering ikke bare er bra for klimaet, men også for samfunnet i dag. Med økte ambisjoner kan den bety tolv millioner nye arbeidsplasser innen 2030. Dessuten fører den til at flere får tilgang til energi som de har råd til å bruke. Når flere får råd til mer moderne energikilder enn å brenne trekull, dyremøkk eller annet vanlig brensel, så betyr det også bedre luftkvalitet og helse.

Powered by Labrador CMS