LØSNINGEN? Vannfeilbrytere eller vannstoppventiler – er de løsningen på de norske vannskadene likevel? Diskusjonen kommer på nordisk vannskadeseminar 28. og 29. august.

NORGE LEKKER

Nordisk kamp mot vannskadene

Vannfeilbrytere, inspeksjoner og trykkprøving. Er det løsningen for å få bort noen av alle vannskadene? Vannskadeekspertene samler seg i august for å finne mulige svar.

Published

– Vannfeilbrytere gir færre skader! Det er skadesjef Robert Knahpe i det ålandske forsikringsselskapet Ömsen som er så kategorisk. 

I Norge har vannstoppventilene skapt debatt i år, og en samlet bransje krever endringer i veiledningen til tek17. Men på Åland, den selvstyrte øygruppen i Østersjøen, er erfaringene med vannfeilbrytere langt bedre.

Det mener i hvert fall Knahpe, som skal fortelle om erfaringene når vannskadeeksperter og bransjefolk møtes til nordisk vannskadeseminar. Det skjer i slutten av august, og Lars-Erik Fiskum i Sintef håper å få med seg mange norske deltagere til seminaret i Bålsta utenfor Stockholm.

Forsikring og prosjektering

Der blir forsikringer tema for både åpning og avslutning. Olafur Wallevik på Reykjavík-universitetet tar for seg den lettforståelige oppfordringen «Bygg riktig første gangen», mens Karin Brogren på det svenske forsikringsselskapet LF Östgöta snakker om inspeksjon av nyproduserte hus. Lars Angell i Tryg Forsikring tar for seg forsikringsselskapenes arbeid for å redusere vannskadene.

Det temaet skal seniorrådgiver Anders Kirkhus hos Sintef følge opp. Han snakker om ansvarsfordeling ved prosjektering og utførelse. Kollegene Bjørn-Roar Krog og Sondre Aasbø skal fortelle hvordan prosjekteringen kan stoppe vannskader.

Rør-i-rør-testing

Sintef stiller også sterkt når det blir snakk om våtrom og kjøkken: Seniorforsker Thale Plesser oppsummerer hvilke effekter våtromsnormen har hatt gjennom 30 år. Det gjør hun sammen med Bjørnar Hansen i Fagrådet for våtrom. Og Lars-Erik Fiskum, også han seniorforsker, snakker om våte og tørre soner. I tillegg skal Pierre Lundborg i svenske Säker Vatten fortelle om hvordan kjøkkenet kan sikres mot vannskader.

Hva vet du om den nye nordiske testmetoden av rør-i-rør-systemer? Sintef-rådgiver Fredrik Nedberg forteller om den sammen med Fredrik Runius i svenske Säker Vatten. Og Martina Engblom fra Viega forteller om tetthets- og trykkprøving av tappevanninstallasjoner sammen med Leon S. Buhl på Teknologisk Institut i Danmark.

Legionella og KI

Drikkevann og legionella blir også tema på det nordiske vannskadeseminaret. Det er nok en gang Sintef på talerlisten: Karolina Stråby og Michael Waak går gjennom effektiv forebygging av legionellatilvekst.

Samtidig kommer Viegas Martina Engblom tilbake, denne gangen for å snakke om riktig håndtering av installasjonsmaterialer i drift. Installasjonsmaterialer skal også Kristina Mjörnell på det svenske forskningsinstituttet Rise snakke om, nærmere bestemt gjenbruk av bygge- og installasjonsmaterialer.

Og endelig er det vanskelig å arrangere en todagerskonferanse uten å snakke om kunstig intelligens. Det er Jan Kohvakk i det svenske klima- og energikonsulentfirmaet Incoord som skal lære vannskadeekspertene om KI i byggeprosessen og i fremtidig vedlikehold.

Powered by Labrador CMS