OMBRUK

Ny aktør melder seg på i ombrukskappløpet

Ombruk er fremtiden og stadig flere melder seg nå på i kampen om en posisjon i markedet. Sist ut er selskapet Madaster.

Published Last updated

– Vi har utviklet en plattform for registrering av hvilke materialer og produkter som er i i et bygg. Slik blir hvert bygg en materialbank, et register over materialer. Bygget får også et materialpass som oppgir sirkularitetsverdien til den aktuelle eiendommen, sier Chief Technology Officer hos Madaster Norge, Anstein Skinnarland.

Tilpasset norske forhold

Skinnarland var en av foredragsholdere på Solstrandkonferansen. Madaster er et ganske nytt selskap i Norge, men de startet opp i Nederland i 2017.

Skinnarland forteller at Madaster har utviklet et digitalt register som leverer material- og produktinnsikt til byggeiere, utviklere, arkitekter og tjenesteleverandører.

– Vi ønsker å være en bidragsyter i omstillingen til en mer sirkulær byggenæring, sier Skinnarland, som forteller at de er Europas ledende digitale register for sirkularitet i bygg og materialer.

– Plattformen er tilpasset norske forhold og kobler data fra BIM, norske produktdatabaser, miljødeklareringer, råvareindeks og andre kilder. Man får slik et register, en materialbank, som dokumenterer både byggematerialer og produkter, sier Skinnarland.

Selskapet er så langt etablert både i Tyskland, Sveits, Belgia og Nederland. Nå står Norge altså for tur.

– Ved å samle dataene om bygget dokumenterer man byggets sirkulariet, miljøegenskaper og finansielle restverdi, sier Skinnarland.

Samarbeider på tvers

Skinnarland forteller at et digitalt økosystem for ombruk krever involvering fra flere aktører i verdikjeden for materialer og produkter. Dette er viktig, slik at økosystemet bidrar med korrekt digital input og gjenbruk av data i standardformater.

De samarbeider derfor godt med allerede etablerte plattformer for ombruk.

I fjor høst inngikk de blant annet et strategisk samarbeid med Rehub, som også var en av foredragsholderne på konferansen.

– Vi ser det som avgjørende for å lykkes med å gjøre byggenæringen mer sirkulær, at vi samarbeider mer og er omforente om å dele data. Dette gjør vi ved å dele åpne API (programmeringsgrensesnitt), sier Johanne Thurmann-Moe, medgründer i Rehub.

Hun påpeker at Rehubs intensjon er å skape en åpen og transparent markedsplass som gir merverdi for alle brukere og samarbeidspartnere.

– Vårt mål er å fremskynde arbeidet for en standardisering av digitale formater for å ivareta en dataflyt mellom ulike plattformer som Rehub og Madaster med relevant informasjon knyttet til ombruk av byggematerialer, sier Anstein Skinnarland, Chief Technology Officer hos Madaster Norge.

Entra først ut som pilotkunde

En av Madasters første kunder er Entra, som i desember ble med i selskapets pionerprogram. Samarbeidet vil i første omgang gjelde et utvalgt bygg i Entras eiendomsportefølje.

– Vi er spente på hvilke resultater systemet vil generere, samt hvilke verdier det er i materialene i vårt pilotbygg, sier leder kundeservice og driftstøtte i Entra, Henning Stalsberg, i en artikkel på Madasters egne nettsider.

I artikkelen forteller han at Entra er opptatt av hvordan miljørapporteringen og beregning av materialverdier kan påvirke verdien av bygg skattemessig og finansielt.

– Madasters løsning skal gi brukere av systemet mulighet til å se sirkularitetsindeks og finansiell restverdi av sine bygg. Vi tror at dette vil bli en nyttig og fremtidsrettet måte å vurdere byggene på, sier Stalsberg.

Powered by Labrador CMS