DATAJAKT: Henrik Grini og Soundsensing vil gjerne ha flere partnere som kan hjelpe til med lyddata

BYGGDRIFT

Lytter etter driftsavvik

Hvis du hører godt etter på riktig tidspunkt, så hører du at noe snart kommer til å ryke. Nå vil teknologifirmaet Soundsensing prøve å lytte for deg – med sensorer og kunstig intelligens.

Published

Hvis du er gammel nok eller har hatt dårlig nok råd, så kjenner du til det: Snart bryter bilen din sammen, men først kommer det skrangling eller ulyd. Hvis du kjenner byggene du drifter godt nok, så har du opplevd det der, også: Det er ofte mulig å høre nye lyder når noe nærmer seg utslitt.

Fra ku til kulelager

Hvis gjengen i Soundsensing får gjennomslag for et nytt forskningsprosjekt, så kan du få smart hjelp til å lytte, døgnet rundt.

– Vi vet at eltavler, vifter og annet som er i teknisk rom, har forskjell i lydsignaturen når det er noe feil. Med varsling om dette kan vaktmesteren ligge i forkant av teknisk svikt, sier Henrik Grini.
Han er forretningsutvikler for Soundsensing.

Det ferske selskapet begynte med masterstudenter på NMBU. De brukte lyd for å varsle om når en ku kommer til å kalve. Da rauter den nemlig litt annerledes.

Senere har de levert en løsning for å følge med på lydene fra politiets nasjonale beredskapssenter og vært med på flere prosjekter for lydanalyse i industrien.

Dyre lytterunder

Nå retter Soundsense sammen med Malling & Co øret mot tekniske rom i næringsbygg.

– I eiendomsbransjen er det helt vanlig å sende driftsteknikere og vaktmestere på lytterunder hvor den eneste oppgaven er å høre om ting høres riktig ut. Men det er dyrt, og de kan ikke være der døgnet rundt og få med seg alt, sier Henrik Grini.

BOKS: En boks litt større enn en telefon er alt som skal til for å høre at noe er i ferd med å skje.

– Stort sett oppdages feil enten på slump i en lytterunde eller etter at feilen har ført til driftssvikt, skyter daglig leder Ole Johan A. Bjerke inn.

Nå er de på jakt etter eiendomsselskaper som vil være med på å utvikle det lytteverktøyet.

I første omgang er Malling & Co med på å ta opp lyd på vegne av flere kundene sine. Men jo flere som hjelper til med lydopptak, jo bedre blir produktet.

Maskinlæring

– Når vi har mange nok timer med lyd, kan vi trene maskinlæringsmodeller til å høre forskjell, varsle om at her har lyden endret seg og melde fra at den endringen pleier å tilsi at noe kommer til å skje. Tanken er at du skal varsles slik at du kan oppdage feil tidsnok til å fikse dem før noe blir ødelagt.

– Det vil hjelpe både på kostnadene og klimaavtrykket. Hverken nedetid eller det å bytte før du trenger det, er bra, konstaterer Grini.

Han lover at de eiendomsaktørene som hjelper til med å samle inn lyddata fra egne tekniske rom, kommer til å stå først i køen når produktet er klart.

Liten boks

– Et typisk eksempel på en feil som kan oppdages, er hvordan kulelagre i en pumpe slites over tid. Hvis bygget har et SD-anlegg, blir denne feilen ofte ikke oppdaget før teknisk svikt, og det er jo for sent. Hvis du hører det før det skjer, derimot, kan du bedre planlegge vedlikehold og innkjøp, forklarer Ole Johan A. Bjerke.

Det som skal til, er en boks litt større enn en telefon, plassert i teknisk rom.
– Vi er på et tidlig stadium, og resultatene er lovende så langt. Denne typen teknologi er et tallspill: Jo mer data vi får, jo bedre blir løsningen. Derfor ønsker vi flere samarbeidspartnere, sier Henrik Grini.

Powered by Labrador CMS