TRAVELT: Daglig leder i Solcellespesialisten, Carl Christian Strømberg, forteller om svært travle dager.

SOLENERGI

– Vi ansetter nesten en ny medarbeider hver eneste dag

Får Solcellespesialisten fatt i nok kompetente folk kan de i år selge og montere solceller for nesten en halv milliard kroner, opp fra 165 millioner kroner i 2021.

Published Last updated

– På eneboliger har vi en vekst på 660 prosent. Det er vel det man kaller en rask vekst, men resultatet er at det knirker og knaker litt, sier gründer og daglig leder i Solcellespesialisten, Carl Christian Strømberg.

Ansetter nye hver dag

Selskapet er landets største på salg og montering av solceller. De har baser i landets største byer og opplever i praksis jevn vekst over hele fjølen.

– Vårt største marked er på Østlandet, men Haugalandet er kanskje det området hvor vi, sett i forhold til befolkning, opplever størst vekst, sier Strømberg.

Selskapet hadde i 2020 en omsetning på 104 millioner kroner. Dette økte i fjor til 165 millioner kroner, og i år ligger de altså an til å nesten tredoble dette.
– Dersom vi ikke får fatt i flere folk enn det vi har per nå, så havner vi på rundt 330 millioner kroner. Klarer vi å rekruttere nok gode folk, så ender vi på rundt 470 millioner kroner, sier Strømberg.

For å få fatt i nok medarbeidere har de ansatt en egen rekrutterer som utelukkende intervjuer kandidater.
– Vi ansetter nesten en ny medarbeider hver eneste dag. Utfordringen er å finne nok kompetente folk. Vi har derfor begynt å hente medarbeidere fra Frankrike, Tyskland, og Polen. Utfordringen der er at mange av de med lang erfaring i Europa tjener like godt som ingeniører i Norge. Det er derfor vanskelig å få de til Norge, sier Strømberg.

Køene vokste og vokste

Størst vekst opplever de altså på eneboliger, hvor selskapet fra i fjor til i år har hatt en vekst på 660 prosent.
– Vi var kanskje litt blåøyde eller dumme, men da strømprisene gikk opp i september i fjor trodde vi at det ville være litt kortvarig. Da hadde vi ingen kø og tenkte derfor at litt kø i leveransene var bra, sier Strømberg.

Men køene vokste og vokste og i desember begynte de ifølge gründeren å ane litt ugler i mosen.
– I desember selger vi vanligvis ingenting, men køene fortsatte bare å øke. I januar hadde vi i praksis køer på to år, sier Strømberg.

De tok da seriøse grep og gikk til eierne for å få kapital til å kjøpe inn mer varer, slik at de hadde solceller på lager. Så begynte de å ansette medarbeidere for harde livet.

– Det jobber vi fortsatt med. Mens vi i januar i fjor var 57 medarbeidere i selskapet, så er vi nå rundt 150. Vi er fortsatt 30 personer i manko, så det betyr at vi fortsetter rekrutteringen og har et mål om å komme opp i 180 medarbeidere relativt raskt, sier Strømberg.

Et hjertesukk

Han forteller at det den siste tiden har dukket opp en del konkurrenter i markedet. Han ønsker disse velkommen og sier at de til tross for den massive veksten faktisk har tapt markedsandeler.
– Det sier noe om utviklingen i markedet, sier Strømberg.

Han har imidlertid et lite hjertesukk som handler om sikkerheten til de som jobber på takene rundt omkring i landet.

– Det en del av de nye som ikke har fått med seg er at det er krav om kollektiv fallsikring når man jobber på skråtak i mer enn fire timer. En solcellemontasje tar mer enn fire timer, noe som betyr at man må opp med et stillas. Dette er det ikke alle som er klar over og dette etterleves derfor ikke av alle, sier Strømberg.

Han forteller at stillas for dem som regel utgjør en fjerdedel av kostnadene ved en solcellejobb.
– I snitt koster et solcelleanlegg 110.000 kroner, ferdig montert. Av dette utgjør stillaskostnadene cirka 25.000 kroner. Dette er en kostnad mange selvsagt ønsker å slippe, men ifølge lovverket er kollektiv fallsikring et krav. Skjer det en ulykke, så er det kunden som til syvende og sist er ansvarlig, sier Strømberg.

Powered by Labrador CMS