De tak- og vegghengte ventilasjonsanleggene er utviklet for å ha innblåsning rett under taket og utnytte “coanda-effekten” for optimal luftfordeling i rommet. Aggregatene kan leveres med montasjeramme til både vegg og tak. For de minste kan du velge og for de større er det kun montering i tak. FOTO: Airmaster

Hvorfor desentral ventilasjon?

Innspill fra utstillere til Driftskonferansen 2019.

Published

Lavt energiforbruk, differensierte driftstider, enkel tilpasning til individuelle behov og mulighet for etappevis installasjon er noen av grunnene for å velge desentrale ventilasjonsløsninger fremfor sentrale. Dessuten trenger man ikke gå på kompromiss med styringen – den kan foregå sentralt. Når det gjelder installasjon, er det også en rekke muligheter. Anlegget kan være synlig installert eller integrert.

Plassmessig skal det ikke settes av arealer til tekniske rom eller gjøres plass til kanaler. Ombygging kan skje i mindre etapper, f.eks. med én etasje eller bare noen få rom om gangen. Dermed kan man slippe å tømme hele bygningen under et byggeprosjekt.

Lavt energiforbruk

De desentrale anleggene er hengt opp i den branncellen de betjener, og anleggene er ikke forbundet med hverandre. Dette betyr at det ikke er noen omkostninger til brann- og røyksikring, eller til rengjøring av kanaler for den saks skyld.

Energiforbruket til en Airmaster er ekstremt lavt. I tillegg er det mulighet for behovsstyring på hvert rom. Er det for eksempel ett lokale i bruk på slutten av ettermiddagen, kan de andre lokalene godt stenges ned når de ikke er i bruk. Anlegget kan styres ut ifra alle kjente parametere som bransjen benytter. Som standard er; temperatur, CO2, bevegelse, fukt og man kan velge disse integrert i aggregatet (slipper kabling) eller montert i rommet.

Med Airmasters elektroniske verktøy kan du foreta beregninger på ventilasjonsbehov og energiforbruk:

  1. «Ventilation calculator» kan fortelle deg hvilket Airmaster-anlegg vi anbefaler ut fra dine krav og rommets funksjon
  2. «Energy calculation» kan fortelle deg om energiforbruket til det valgte Airmaster-anlegget ut fra bruks- og temperaturønsker

Hvordan får du et desentralt ventilasjonsanlegg til å passe inn i rommet?

Det er flere muligheter. D tak- eller veggmonterte ventilasjonsanleggene er utviklet for å ha innblåsing rett under taket og utnytte “coanda-effekten” for optimal luftfordeling i rommet.  Aggregatene kan leveres med montasjeramme både vegg og tak.  Det er altså en mulighet for å montere 2/3 av anlegget i taket, som vist på topp-bildet, eller bare installere hele anlegget under taket. De minste aggregatene kan du velge og for de større er det kun for montering i tak.

FOTO: Airmaster
FOTO: Airmaster

I tillegg er det også mulig å bruke Airmaster-anlegget over et ventilasjonstak, der innblåsing skjer over taket. Luften vil så sive ned gjennom ventilasjonstaket og fordeles jevnt i rommet. Anlegget er installert slik at serviceluken er tilgjengelig. Denne integrerte løsningen krever litt ekstra på avtrekksiden, hvor man kan føre brukt luft fra rommet til ventilasjonsanlegget via kanaltilsluttede avtrekksventiler.

Når det gjelder de gulvstående modellene, kan de integreres i rommet som f.eks. romdeler eller oppslagstavler. AM 1200 kan dekkes med paneler av forskjellig slag, som tavle, whiteboard, speil eller grafikk.

En AM 900 kan f.eks. bygges inn i en nisje eller bak veggpaneler med luftehull.

I denne serien presenterer vi utstillerne til Driftskonferansen 2019

DRIFTSKONFERANSEN er Norges største konferanse om forvaltning, drift og vedlikehold. Arrangementet avholdes på Color Magic 18.-20. september 2019.

Meld deg på!
Powered by Labrador CMS