RISIKOSONER: Moderne kjøkken har forskjellige risikosoner, konstaterer ekspertene fra både Ventistål og Lindab. De vil ha regler som tar hensyn til virkeligheten.

Kjøkkenventilasjonen er brannbomber

– En potensiell brannbombe, advarer Stefan Myhre Pettersen og Arne Boyle hos Lindab. De stiller seg bak kritikken av manglende regler for avtrekk på kommersielle kjøkken.

Published Last updated

– Vi er ikke kommet så langt i Norge, konstaterer Boyle.

Han er salgsdirektør for ventilasjon hos Lindab. Nå går han ut sammen med Stefan Myhre Pettersen – salgssjef for lufttekniske produkter – for å støtte kravet om regler som kan hindre ventilasjonsbranner.

200 grader i ventilasjonen

En ny rapport måler 667 grader i skorsteinen og mer enn 200 i ventilasjonen over en restaurantgrill, og gnistene spruter, fortalte nemitek.no i februar.
– Et kjøkken er ikke et kjøkken lenger. Det er forskjellige risikosoner, ifølge John-Andreas Johnsen i Ventistål, som har arbeidet lenge for regler som kan stoppe de mange brannene i ventilasjonsanlegg på restauranter.

Boyle og Pettersen er helt enige. De er bekymret for manglende regelverk rundt utstyr som står på kommersielle kjøkken og fyres med fast eller flytende brensel.
– Det er svært bekymringsfullt at det mange steder rundt om i landet bygges kjøkken hvor det benyttes standard spirokanal fra kjøkken med kullfyrte griller, mener de.

Fett i kanalnettet

De bedyrer at Lindab arbeider hver eneste dag sammen med leverandøren sin, Jeven AB, for at så lite fett som mulig skal slippe gjennom filteret. Likevel vil det bestandig være noe som blir med ut i kanalnettet.

– Det er en enorm fettproduksjon fra kullgrillen i seg selv. Når den er plassert sammen med annet fettproduserende utstyr, vil risikoen for fettgjennomtrengning bli enda høyere, sier Boyle og Pettersen.

Når de legger sammen at det kommer fett i kanalsystemet og at restauranten ikke følger de daglige rutinene som storkjøkkenleverandørene anbefaler, er konklusjonen klar:
– En potensiell brannbombe!

Sverige: – Uegnet!

De forteller hvordan feiermesterne i Sverige testet for ti år siden og fant ut at galvaniserte ventilasjonskanaler ikke egner seg som avtrekkskanaler i alle typer kjøkken. Resultatet ble at produsentene og myndighetene gikk sammen om et nytt regelverk. Der er det forskjeller mellom ulike typer kjøkken, ut fra hva slags utstyr som står der og hvordan det brukes.

STØTTER: Arne Boyle støtter John-Andreas Johnsens etterlysning av regler for avtrekk fra kommersielle kjøkken med kullgriller.

– Der det er fare for store mengder fettansamlinger inne i kanalen, bør kravene i ISO 6944-2 om brann oppfylles både i og utenfor kanalen. Her anbefales det også at hele kanalens lengde skal holde EI 60, beskriver Boyle og Pettersen.

Likt for alle

De vil gjerne ha det på samme måte i Norge.
– Det er synd at man ikke kan være litt i forkant. Dette er ikke noe som gir noen som helst konkurransefordel for noen. Det handler om sikkerhet, sier Arne Boyle.

Når de fleste leverer anlegg som ikke er sikre nok mot brann, så er det på grunn av prisen.
– Det er alltid det billigste som rår. Det er trist, men sånn blir det gjerne hvis det ikke er noe regelverk å følge, uttaler han.

– I ventilasjonskanaler benyttes det i dag pakninger som ikke tåler mer enn maks 150 grader celsius kontinuerlig belastning. Med høye varmebelastninger over tid vil pakninger svekkes, og vi får et utett system som ikke er egnet til formålet. Lindab mener at det bør komme endringer i den tekniske forskriften for å gjøre det tydelig hvordan dette skal håndteres, sier Arne Boyle og Stefan Myhre Pettersen.

Da blir brannsikkerheten ivaretatt, og da leverer leverandørene på likt grunnlag, peker de på.

Her er kravene:

Slik beskriver Stefan Myhre Pettersen og Arne Boyle kravene i Sverige for restaurantkjøkken med kullgrill:

Rustfrie kanaler, tetthetsklasse C, væsketette kanaler (med et krav til hva væsketett er), imkanal (kjøkkenkanal) som er preisolert eller isolert etter EI60 og til slutt sammenføyd med låsebånd.

Skal en normal spirokanal klare å være væsketett, må falsene være tette, helst lakkert innvendig, og sammenføyninger av kanaler må være tettet med vulktape.

Powered by Labrador CMS