UFERDIG: Da det brøt ut brann på byggeplassen, sto det nye sykehjemmet på Elverum – Helsehuset – 80 prosent ferdig.

Millionerstatning etter automasjonsbrann

Romkontrollene fikk 24 volt i stedet for fem til åtte. Elektrikeren må betale 4,1 millioner kroner i erstatning. Automasjonsentreprenøren burde ha skrudd av strømmen, men det får ikke noe å si for erstatningen.

Published

Sykehjemmet var 80 prosent ferdig da det brøt ut brann på byggeplassen. Alt i alt kostet brannen forsikringsselskapene mellom 20 og 22 millioner kroner.

Det hele var elektrikerens ansvar, mener forsikringsselskapet som hadde forsikringene til både hovedentreprenøren, rørleggeren og mureren. Det samme sier retten som behandlet krangelen mellom entreprenører og forsikringsselskaper.

Romkontrollenhet

Brannen begynte i en romkontrollenhet på et bad. Det viste seg at elektrikeren hadde koblet feil. Dermed kom det 24 volt på en kommunikasjonsenhet – M-bus – som i utgangspunktet skal ha fem til åtte volt.

Så langt er alle enige. Derimot er elektrikeren og hovedentreprenøren uenige om det var feilkoblingen som førte til brannen, og også om hvem som hadde ansvaret for at feilkoblingen ikke ble oppdaget.

Brannen ble raskt slukket, men førte til røykskader og at noe arbeid måtte gjøres på nytt.

Profesjonelle

Østre Innlandet tingrett fastslår at profesjonelle har et strengt ansvar for uaktsomhet, selv om det ikke er alle feil som er grove nok til at de må betale erstatning.

– Korrekt kobling ligger i kjernen av elektrikerens oppgave, skriver retten.

– Feilkobling i det elektriske anlegget har stort skadepotensial og stiller strenge krav til aktsomheten.

Rådgiverne til byggherren hadde beskrevet samme type kabel for driftsspenning og signal. Feilkoblingen skyldtes trolig at en kabel ble feilmerket med sprittusj. Feilen førte ikke til kortslutning eller jordingsfeil, derfor var det ikke mulig å oppdage den, ifølge elektrikeren.

Automasjonsfeil

Elektrikeren mener at det var automasjonsentreprenøren som skulle kontrollert kablingen og koblingene. Nei, mener retten – det går ikke an å påstå at automasjonsentreprenøren skulle kontrollert den delen av jobben som elektrikeren sto ansvarlig for.

Automasjons- og SD-entreprenøren får kritikk for at rutiner og sjekkliste ikke var på plass før brannen. Bedriften burde også ha utstyrt anlegget med vern eller sikring.

Dessuten burde automasjonsentreprenøren ha skrudd av sikringen på automatikktavlen sin da det kom feilmelding ettermiddagen før brannen, mener tingrettsdommer Terje Lundby Michaelsen, som har gått gjennom en lang rekke omtvistede punkter i en 29 sider lang dom. Hverken automasjonsentreprenøren eller elektrikeren burde dratt hjem fra et anlegg med feilmeldinger uten å ta strømmen.

Brannfarlige plater

Ingen av disse poengene får likevel noe å si for konklusjonen: Det er elektrikeren som må ta skylden. Men erstatningen blir redusert med noen hundre tusen kroner – 20 prosent – fordi hovedentreprenøren lagret brannfarlige akustikkplater på naborommet til badet der brannen startet.

Trolig var det vannrør eller brennbar isolasjon rundt vannrørene som antente akustikkplatene. Men rørene var sannsynligvis i tråd med kontrakten, ifølge retten, som dermed ikke gir rørleggeren noe medansvar for erstatningen.

Dermed må elektrikeren og forsikringsselskapet deres betale forsikringsselskapet til hovedentreprenøren 4,1 millioner kroner i erstatning.

Powered by Labrador CMS