ØKER STØTTEN: Enova øker det maksimale støttenivået til varmesentraler fra to til ni millioner kroner. Seniorrådgiver Marit Sandbakk i Enova sier at de ønsker seg søknader raskt.

AKTUELT

Enova firedobler støtten til varmesentraler

Enova øker støtten til varmesentraler i bygg og industri betraktelig. For nå haster det før 2030.

Published

Mandag offentliggjorde Enova at de øker det maksimale støttenivået på støtte til varmesentraler i næringsbygg og industri fra to til ni millioner kroner

– Status for energisystemet, er at vi trenger langt mer energi og effekt i framtiden enn det vi har tilgjengelig. Vi har godt håp om at dette treffer markedet, sier seniorrådgiver Marit Sandbakk i Enova i en pressemelding. 

Legge om energibruken 

Til Nemitek sier Sandbakk at de ser et sterkt behov for å øke farten i omleggingen til de mest effektive energiløsningene. Og det endelige målet er å nå de nasjonale klimamålene for 2030. 

– Dette er et av mange virkemiddel for å sikre et energisystem som er rigget for den nødvendige omleggingen av energibruk fra olje og gass til fornybare kilder, sier Sandbakk.

Programmet skal ifølge Enova altså bidra til «effektavlasting og fleksibilitet for energisystemet ved å fremme økt utbredelse av termisk infrastruktur i bygg og virksomheter slik at vi unngår å bruke direkte elektrisk oppvarming.» 

Dekket et hull 

Målgruppen med dette tiltaket er blant annet store næringsbygg, inkludert også borettslag, sameier og utvalgte idrettsanlegg, i tillegg til mindre energintensiv industri.

Blant eksempler på aktuelle bransjer nevner hun næringsmiddelindustrien og trelastindustrien. 

Støtten vil kunne favne varmesentraler på opp til 3 MW, og Sandbakk sier at det har vært et hull i støtteordningene på akkurat dette nivået. 

 – Vi støttet tidligere varmesentraler opp til cirka 1,2 MW og fjernvarmeprosjekter fra 5 MW og oppover. Det var et stort gap mellom disse. Nå løfter vi grensen på varmesentralene og har allerede senket grensen på fjernvarme og får en sømløs overgang mellom de to virkemidlene, sier hun. 

– Har det vært tilbakemeldinger om at dette har manglet fra potensielle søkere? 

– Vi har fått spørsmål om det, ja, sier hun. 

Vil ha søknader raskt 

Søknadskriteriene for støtte til varmesystemer deler Enova opp i to forskjellige innretninger, med forskjellige søknadsfrister. 

  • Små og mellomstore prosjekter opptil tre millioner kroner vil kunne søkes på fortløpende, med rangering og vedtak en gang i måneden. 

  • Prosjekter til store varmesentraler fra tre til ni millioner kroner vil ha 2-3 søknadsfrister i året, og første frist er 15. november i år. Her vil det bli felles saksbehandling og innbyrdes rangering av prosjektene. 

Støtteprogrammet skal avvikles sommeren 2027, og støttesatsene skal nedjusteres to ganger i året. Første nedjustering skal skje 25. september 2024.

Sandbakk poengterer overfor NemiTek at både den tidsbegrensede perioden og nedjusteringen av satsene er for å få inn gode søknader raskt. Men de skal være gjennomarbeidet og de skal kunne gjennomføres raskt. 

– Søkerne skal ha et godt og modnet prosjekt, der man har gått grundig gjennom sitt faktiske behov og blant annet hentet inn kostnader. Det skal altså ikke være noe «vi vurderer å gjennomføre» men heller «vi har gjennomført undersøkelser og vi vil starte på dette prosjektet». Hvis søknaden blir godkjent har de 18 måneder på å gjennomføre, sier Sandbakk. 

– Hvorfor stoppes programmet i 2027? 

– Hvis de siste prosjektene får støtte i 2027, vil de være i drift i begynnelsen av 2029. Og da vil de faktisk ha effekt før 2030, avslutter Marit Sandbakk i Enova. 

Powered by Labrador CMS