FORNØYD: Driftssjef hos Bara Eiendom, Christer E. W. Nilsen, og administrerende direktør, Ingse Galtung Døsvig, er svært godt fornøyd med å ha fått på plass et energioppfølgingssystem for sine eiendommer i Kronstadparken i Bergen.
FORNØYD: Driftssjef hos Bara Eiendom, Christer E. W. Nilsen, og administrerende direktør, Ingse Galtung Døsvig, er svært godt fornøyd med å ha fått på plass et energioppfølgingssystem for sine eiendommer i Kronstadparken i Bergen.

Tar kontroll over energibruken

Nytt energioppfølgingssystem gir Bara eiendom full kontroll over energibruken i Kronstadparken, noe som kommer både dem selv og leietakerne til gode.

Published Last updated

– Vi skal som huseier være i fremste rekke når det gjelder bærekraftig eiendomsdrift. Det krever at vi har god kontroll på energibruket i eiendomsporteføljen og at vi kontinuerlig jobber med å redusere og optimalisere energibruken, sier driftssjef hos Bara Eiendom, Christer E. W. Nilsen.

Avslører energityvene

Bara er en betydelig eiendomsutvikler i Bergen. Selskapet er familieeid og deres største utviklingsområde er Kronstadparken, et par bybanestopp sør for Bergen sentrum. Her har de i flere år jobbet med å utvikle Bergen Business Cluster, et område bestående av flere kontorbygg med et samlet ferdig utviklet areal på cirka 95.000 kvadratmeter. I det samme området utvikler OBOS i samarbeid med Brødrene Ulveseth cirka 500 nye boliger.

Området er nå i ferd med å ta form, og nylig tok Bara Eiendom grep for å sikre kontroll over energibruket i næringsbyggene i området.
– Det er viktig for oss å ha en fremtidsrettet og energieffektiv eiendomsportefølje. Derfor har vi valgt å anskaffe et Energioppfølgingssystem (EOS-system). Systemet gir oss god kontroll over alt som brukes av energi, samtidig som det avslører energityvene, sier Nilsen.

Han forteller at stadig flere leietakere også etterspør mer detaljert oversikt over eget energibruk.
– Det nye systemet gjør det mye enklere for oss å gi dem den oversikten de etterspør, sier Nilsen.

Ned med mellom fem og ti prosent

Løsningen de har valgt er et relativt nytt system utviklet av det bergensbaserte selskapet Adaptic i samarbeid med Fjordkraft. Systemet er integrert med SD-anleggene i hvert enkelt bygg, samtidig som alt er koblet sammen via en egen fiberring som Bara etablerte for et par år siden.

– Dette er en digital motorvei som kobler byggene og systemene sammen. Alt av systemer og nettverk er koblet sammen via fiberringen. Det vil si at for eksempel både adgangssystemer, parkeringsbetaling, videoovervåking, SD-anlegg og energiovervåkingssystem er koblet og linket sammen via denne fiberringen.

Det er denne digitale motorveien som muliggjør et effektivt og velfungerende EOS-system, sier Nilsen som legger til at også eldre SD-anlegg har blitt koblet opp i systemet.
– På denne måten har også eldre bygg blitt en del av et smart system, sier Nilsen.

Målet er at systemet skal hjelpe Bara med å få ned energibruken og dermed spare leietakerne for betydelige energikostnader. Ambisjonen er ifølge Nilsen en energireduksjon på mellom fem og ti prosent i første runde, for deretter å gjøre finjusteringer som kan redusere energibruken ytterligere.

Les mer om Bara Eiendoms arbeid med energioppfølging i neste utgave av Norsk VVS.

Powered by Labrador CMS