KLAR FOR ANDRE RUNDE: Prosjektleder hos Skien kommune, Hans-Petter Heimholt (t.h) er klar for andre runde med energibesparelser. I første runde fikk han hjelp av Caverion og energiingeniør hos Caverion, Mikkel Ytterhus.

Tok verstingene først - nå står resten for tur

En massiv EPC-kontrakt har gitt Skien kommune store energibesparelser. Nå står resten av kommunens bygningsmasse for tur.

Published

— 6,5 GWh i året, i snitt er det vi har spart, sier prosjektleder hos Skien kommune, Hans-Petter Heimholt.

I 2013 signerte Telemarkskommunen en stor EPC-kontrakt, energisparekontrakt, med Caverion. Målet var at man ved å kartlegge og gjennomføre en rekke energisparende tiltak skulle redusere kommunens energibruk.

Til sammen ble 38 bygg, 11 barnehager, 14 skoler og 13 helsebygg kartlagt.
– Samlet har vi redusert energibruken med tett på 25 prosent. Det har gitt og gir oss årlige besparelser på rundt 6 millioner kroner, sier Heimholt.

Ny EPC-runde

Byggene som de siste åtte årene har vært gjennom Caverions energisparende tiltak har et samlet areal på cirka 130.000 kvadratmeter. Nå står de 18 siste byggene, med et samlet areal på cirka 50.000 kvadratmeter for tur. Kontrakten er lyst ut, men så langt ikke signert.

– Vi er i en prosess. Det er for tidlig å si noe om verken ambisjonsnivå eller hvem som får kontrakten. Men vi tok de verste byggene først, samtidig som vi har jobbet med energisparende tiltak i mange år. Det er derfor ikke sannsynlig at vi klarer å oppnå like store besparelser som vi klarte i den første runden, sier Heimholt, som forteller at de er godt fornøyde med de besparelsene de har oppnådd.

– Det er nok noen som har oppnådd bedre resultater enn oss, men vi hadde jobbet mye med enøktiltak i mange år, noe som reflekteres i besparelsene. Vi er uansett veldig godt fornøyd med den jobben som er gjort og de resultatene vi har oppnådd, sier Heimholt.

Web-basert SD-anlegg

Energiingeniør hos Caverion, Mikkel Ytterhus, forteller at kontrakten med Caverion er en av de største kommunale EPC-kontrakten i selskapets historie, og at den trolig også er en av de største i landet.

– Vi har flere lignende kontrakter, for eksempel med Moss og Sandefjord kommune, men kontrakten med Skien har vært den største, sier Ytterhus.

Etter at kontrakten ble signert i 2013 gikk de i gang med en omfattende kartlegging av potensielle besparelser. Til sammen brukte de et halvt år på å kartlegge energibruk og energirelaterte oppgraderingsbehov i byggene.

Denne fasen ble avsluttet med å oversende kommunen 500 forslag til tiltak innen automasjon, ventilasjon, varme og sanitær, elektro, lys og diverse bygningstekniske forbedringer.

Skien kommune analyserte forslagene og valgte ut 378 av tiltakene - som ble gjennomført i løpet av 18 måneder.

– Det viktigste grepet var nok å etablere et web-basert SD-anlegg som gav kommunen full kontroll over byggene. SD-anlegget gav også kommunen mulighet til å legge inn optimale driftstider, slik at lokalene ventileres og varmes opp ved behov og er avslått når det ikke er behov, sier Ytterhus.

Drifterne har tatt kontroll

I tillegg til selve temperaturen, så har kommunen også fått mulighet til å overvåke luftkvaliteten ved måling av CO2 og behovsstyring av luftmengder i ventilasjon.

– I tillegg til SD-anlegget har vi også kurset kommunens driftere, slik at du både har fått kunnskap og eierskap til SD-anlegget. I det daglige er det derfor de som har styrer anlegget, noe som har vært et viktig tiltak for å få ned energibruken, sier Ytterhus.

Det betyr at dersom det skal være et arrangement i en av gymsalene til kommunen, så kan drifterne på forhånd kjøre inn ekstra luft, slik at luftkvaliteten i rommet er god og holder seg under hele arrangementet.

– Et svært viktig moment er at anlegget dokumenterer de faktiske forhold. Ved å fange opp feil kan man dermed gjøre de rette valgene, og ikke basere seg på synsing. Et SD-anlegg er derfor helt avgjørende for å lykkes med slike energibesparelser, sier Ytterhus.

Kan spare mellom 10 og 40 prosent

Han forteller at Caverion de siste årene har opplevd økende etterspørsel etter denne typen EPC-kontrakter, både fra kommuner og private.

– Det handler nok både om klimaavtrykk, men også om at man ønsker å spare penger. Normalt vil man på denne måten kunne redusere energibruken med mellom 10 og 40 prosent, sier Ytterhus.

Powered by Labrador CMS