UROLIG FOR VÅREN: Regionleder for bygg hos Sweco i Bergen, Kjell Einar Knutsen, er urolig for utviklingen til høsten, men forteller at de har mye å gjøre for øyeblikket.

– Det kan bli skummelt om kommunen trekker i bremsen

Det er litt «stille før stormen-stemning» hos Sweco i Bergen. Foreløpig har de mer enn nok å gjøre, men de er bekymret for våren.

Published

– Foreløpig har vi ikke merket så mye, men alle signaler tyder jo på at det blir en brems i 2023. Vi jobber derfor nå på spreng for å bygge opp ordrereservene våre.

Kjell Einar Knutsen, regionleder for bygg hos Sweco i Bergen

Trenger kommunen

Sweco er et av de største rådgivermiljøene i Bergen. De er involvert i en rekke store prosjekter, både offentlige og private. Knutsen understreker viktigheten av at kommunen opprettholder aktiviteten i mer urolige tider.

– Det som bekymrer oss er om kommunen også drar i bremsen. Dersom alle roper brems samtidig kan oppbremsingen bli for kraftig, noe som er veldig uheldig for bransjen. Det er derfor viktig at kommunen holder oppe aktiviteten og fortsetter å bygge nye skoler og sykehjem, sier Knutsen.

Det er likevel varslet en del kutt i 2023-budsjettet til Bergen kommune. Blant annet selges det kommunale ombyggingsprosjektet for familieboliger i Lotheveien på det åpne markedet. Det nye Brannmuseet fjernes helt fra budsjettet, samtidig som Fyllingsdalen kulturhus utsettes til 2026.

– Kommunen og det offentlige har en viktig rolle i å balansere oppbremsingen. Det er derfor viktig at de benytter seg av muligheten og heller sikrer seg gode priser, slik at aktiviteten opprettholdes og ting blir gjennomført, sier Knutsen.

Kan overføre kapasitet til andre områder

For et selskap som Sweco er brems på ett eller flere områder som regel håndterbart, da det alltid vil være fagområder hvor aktiviteten er god.

– Vi skal nok overleve. Forsvaret skal styrkes noe som vil gi økt aktivitet for Forsvarsbygg, samtidig vil den grønne bølgen fortsette, samtidig som det vil være god aktivitet innen olje og gass, sier Knutsen.

Han understreker også at det innenfor VVS-faget innebærer betydelige muligheter.

– Energiprisene gjør at det for veldig, veldig mange byggeiere vil lønne seg å gjøre tiltak. Når vi går gjennom større bygg, så finner vi som regel alltid feil og mangler. Å ta bort disse krever som regel ikke de store investeringene, men klarer man å redusere energibruken med ti prosent, vil besparelsene være betydelige. I de aller feste bygg er det et slikt potensial, sier Knutsen.

Har blitt stillere

Et annet stort rådgiverkontor i Bergen er COWI. De konsentrerer seg først og fremst om offentlige kontrakter, men også de merker at det er roligere på forespørselssiden.

– Det har vært litt stille etter sommeren. Jeg vil ikke si at det er en bråstopp, men vi er spent på utviklingen. Samtidig ser vi muligheter innen flere av de sektorene hvor vi i dag er sterke, som for eksempel innen helse og andre offentlige funksjonsbygg. Offentlige bygg vil fremdeles ha en betydelig rolle i bransjen og det er betryggende å se, sier kontorleder for COWI i Bergen, Morten Luneng.

Powered by Labrador CMS