Møller Eiendom ønsker å etablere en multifunksjonell storstue.

Fra bibliotek til multifunksjonell storstue

Møller Eiendom kjøper ærverdige Deichmanske hovedbibliotek av Oslo kommune. Nå starter en omfattende rehabilitering.

Published Last updated

Oslo kommune selger Arne Garborgs plass 4 med formål om at eiendommens funksjoner i fremtiden skal sikre Oslos befolkning og byens besøkende tilgang til bygget og uteområdene, og bidra til å skape byliv i området.

– Vi ønsker å etablere en multifunksjonell storstue som skal tilrettelegge for et mangfold av møter mellom mennesker. Bygget er tenkt fylt med fleksible forsamlingsrom med bibliotekets arkitektur og inventar som bakteppe, moderne arbeidsplasser i gamle og nye kontorarealer og et bredt utbud av servering i ulike kategorier. I tillegg vil vi vie arealer til fotokunst, forteller utviklingsdirektør i Møller Eiendom, Jakob Krupka.

– Betingelsene som skal sikre Oslos befolkning tilgang til store deler av bygget, mener vi fint lar seg forene med våre planer for eiendommen. Ikke minst ser vi frem til å yte vårt beste i dialog med byantikvaren og andre offentlige instanser for igjen å få denne uslipte diamanten til å skinne og leve.

Møller Eiendom er en Oslo-basert og familieeid eiendomsutvikler. Som eiendomsselskap er de kjent for sin satsing på miljø, blant annet gjennom energirehabilitering av eiendomsporteføljen.

Kommer på Driftskonferansen

I spissen for Møller Eiendoms satsing på miljø og bærekraft står Isak Oksvold.

Oksvold er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en master i Real Estate Management fra KTH i Stockholm. Hans kompetanse ligger innen miljøledelse, utvikling av miljø- og klimariktige forretningskonsepter- og prosjekter. I tillegg har han byggherreerfaring fra flere komplekse prosjekter. Han kom til Møller Eiendom i februar i fjor fra stillingen som direktør miljø og innovasjon i Aspelin Ramm. Han har også jobbet som politisk rådgiver på Stortinget, og før dette var han fagsjef i Bellona. I 2014 mottok han VVS-foreningens hederspris, og året etter ble han tildelt Enovas hederspris for sitt engasjement for miljø og bærekraft innen bygg og eiendom.

Oksvold har vært involvert i flere suksessfulle energirehabiliteringsprosjekter. Ett av dem kan du lese mer om her.

Og deltar du på Driftskonferansen i desember kan du høre Isak Oksvold holde foredrag om metoder, suksesskriterier og gjennomføring av energirehabiliteringsprosjekter.

Les mer om fagprogrammet her.

Powered by Labrador CMS