LIKER DET HETT: Nå skal de produsere varmepumpene sine i større skala. Foran: Tobias Dahl (fra venstre), Torgrim Aase og Gunnar Vartdal. Bak: Kristian Løver, Jan Kvalem og Arne Høeg.

VARME

Millionstøtte til å utvikle varmere varmepumper

ASKER: De har fått millioner fra Innovasjon Norge og enda flere millioner fra folkefinansiering. Nå utvikler Enerin varmepumper som kommer opp i 250 grader.

Published

Kundene ønsket seg en varmepumpe som ikke fantes på markedet. 

– Det var behov for en høytemperaturvarmepumpe som kunne levere opp mot 200 grader, forteller Arne Høeg.

Han er sjef for Enerin. Der er det hett om dagen. Både rent fysisk når vi snakker om produktene og i overført betydning når vi snakker om bedriften. 

Enerin har nemlig fått 3,45 millioner kroner i utviklingstilskudd fra Innovasjon Norge. I tillegg er det hentet inn 7,6 millioner fra nye aksjonærer. Det er gjort i et folkefinansieringsprosjekt som verdsetter firmaet til 100 millioner.

Trengte høy temperatur

– Vi begynte for rundt seks år siden med å utvikle det første produktet vårt, Thermonitor. Da vi prøvde å integrere store, industrielle varmepumper i en fabrikk hvor ingen egentlig visste helt hva energisystemet gjorde, ble det en del overraskelser. Vi så at hvis vi kunne få til et system hvor vi raskt og enkelt kunne installere et stort antall sensorer og logge hva systemet gjorde, så ville vi få mye bedre underlag for å finne ut hva slags varmepumpe fabrikken burde ha, sier Høeg.

På det tidspunktet var det ikke noen planer om å utvikle sin egen varmepumpe.

– Men så dukket det opp behov for en høytemperaturvarmepumpe gjennom et prosjekt på et lakseslakteri i Florø, forteller han. Enerin har utspring i Florø, selv om ledelsen nå sitter i Asker.

Produsere billigere

Dermed ble det varmepumpeutvikling. Både Innovasjon Norge, Enova, Forskningsrådet og EU har stilt opp med støtte.

– Det er mange prosjekter i verden for å ta frem høytemperaturvarmepumper. Nå har vi fått støtte til å videreutvikle dem vi har. Neste fase handler om både å få ned produksjonskostnadene og å fjerne flaskehalser i produksjonen slik at vi er klare for å øke den, forteller han.

På biogassanlegg

Enerin har den beste virkningsgraden på markedet for temperaturer over 150 grader og for temperaturløft på over 120 grader, ifølge bedriften selv. 

– Vi installerte den første varmepumpen i fjor sommer. Den har vært i drift siden august på biogassanlegget til Ivar i Stavanger, forteller Arne Høeg.

Ivar er det interkommunale vann-, avløps- og renovasjonsselskapet til elleve kommuner sør i Rogaland. Der trengs det damp og kjøling for å hente ut CO₂ av biogassen. Varmepumpen gjenvinner varme fra kjølingen og leverer damp tilbake. Tidligere brukte Ivar damp fra en gassbrenner og så et kjøletårn for å bli kvitt varmen igjen etterpå.

– Så er vi i gang nå med å produsere én til Pelagia og én til GE Healthcare. Dem skal vi installere første halvår i år, sier Høeg.

Mat og medisin

Matindustrien bruker veldig mye varme mellom 100 og 200 grader. Men også legemiddelindustrien og prosessindustrien er storforbrukere av høytemperaturvarme, sier han.

– Veldig mange prosesser skal foregå ved høy temperatur, men kanskje også slik at du må raskt opp i temperatur og raskt ned igjen. Da er det ofte damp som må til. Men vi ser også på prosjekter der det er luft som skal varmes opp – eller frityrolje, forteller Høeg.

Klar for 250 grader

Så langt har Enerin testet varmepumper opp til 200 grader. Det er det installasjonen hos Ivar er godkjent for. Men bedriften er med på et EU-prosjekt der det skal bygges en testrigg som skal tåle 250 grader. Målet er å gå enda høyere.

Det vanskelige med så høye temperaturer er egentlig hva som skal varmes opp, forklarer Høeg. 

– Vann begynner å trenge veldig høyt trykk hvis det skal opp i 250 grader. Og skal du høyere enn det, er det ikke så opplagt hvordan du skal flytte varmen. Det finnes en del oljebaserte, alkoholbaserte og saltbaserte medier som kan brukes. Vi er også involvert i forskningsprosjekter for å teste ulike transportmedier, sier han.

– Det handler om hvordan vi lettest kan integrere varmepumper ved veldig høye temperaturer i produksjonsprosesser hvor de i dag bruker gassbrennere direkte. Der samarbeider vi med mange forskjellige.

Varmelagring

Høeg innrømmer at slike varmepumper er dyre i dag. Han mener likevel at Enerin skal gi kundene sine akseptabel avkastning. I mange tilfeller er likevel kundene avhengige av å få investeringsstøtte fra Enova. Foreløpig. Han roser Enova for god hjelp og støtte til tidligkundene.

Enerin ser også på varmelagring. Det er ofte slik at varmebruken ikke henger sammen med arbeidstiden. 

– Vi kartlegger energibruken med Thermonitor først. Så tegner vi ukesprofiler og ser hvordan varmebruk, spillvarme og strømpriser sammenfaller, sier han.

Smøreolje

Det er smøreolje som er grunnen til at Enerin klarer å levere høyere varme der mange er begrenset til 150 grader:

– Med en tradisjonell, kompressorbasert varmepumpe handler det mye om at smøreoljen følger med arbeidsmediet rundt i prosessen. I varmepumpene våre har vi en patentert løsning mellom mekanikk og prosess så vi ikke har noen olje i prosessen. Dermed kan det bli mye høyere temperatur, sier Arne Høeg.

Powered by Labrador CMS