KLAR: Stine Anthonisen er prosjektleder for det nye prosjektet som skal få på plass permanent kjøleanlegg hos Orkla Foods i Fredrikstad. Fabrikken har leid anlegg for å bli sikrere på hva som er den riktige løsningen.
KLAR: Stine Anthonisen er prosjektleder for det nye prosjektet som skal få på plass permanent kjøleanlegg hos Orkla Foods i Fredrikstad. Fabrikken har leid anlegg for å bli sikrere på hva som er den riktige løsningen.

KULDE

For varmt å lage hermetikk

Det blir varmt når Orkla skal koke spaghettien som skal i hermetikkboksene. Fabrikken leide midlertidig kjøleanlegg i sommer for å finne ut hva som egentlig trengs.

Published

– Vi har 450 produkter på fabrikken. Både egenproduserte som vi lager der og handelsvarer som vi tar imot, forteller Sebastian Häll.

Han er teknisk utviklingssjef hos Orkla Foods i Fredrikstad. Rundt 200 ansatte arbeider på fabrikken der blant annet Stabburet-produktene blir laget.

Middagshermetikk

Problemet er at det blir varmt.

– Fabrikken lager kjøttprodukter, hermetikkprodukter og nå også plantebaserte produkter. Vi har hatt en utfordring med temperaturen, forteller Häll.

– Vi har en linje for leverpostei og en linje for middagshermetikk. Middagshermetikk skaper en hel del varme. Vi koker spaghetti, for eksempel. Gjennom årene har vi slitt med at temperaturen inne blir over 25 og opp mot 30 grader, sier han.

Fysisk arbeid

Orkla vil ikke ha misfornøyde operatører, og det er viktig å unngå sykmeldinger på grunn av at folk ikke klarer å arbeide i de varme lokalene over tid.
– Det er en hel del fysisk jobb i dette området. Dessuten kan ikke operatørene forlate arbeidsstasjonen sin til enhver tid for å gå og drikke, fastslår Häll.

Orkla har prøvd ulike løsninger. Men det som må til, er bedre ventilasjon.

– Så ble vi usikre på timingen og om det vi hadde tenkt, var godt nok. Vi fikk muligheten til å leie et mobilt kjøleanlegg som midlertidig løsning. Vi tenkte at det ville gi oss en del erfaringer med tanke på den permanente løsningen vi trenger: Hvor stor kapasitet vi trenger på kjølingen og hva vi skal prosjektere på ventilasjonen, sier han.

Dermed fikk fabrikken en sommer med mobilt kjøleanlegg og to mobile luftbehandlere.

Rene soner

– Dette er rene soner, så vi kan heller ikke bare åpne vegger og dytte inn slanger, kommenterer fagansvarlig Joachim Solberg.

Derfor valgte Orkla å blåse luft inn i de ventilasjonskanalene som allerede er der.

– Det negative med det var at vi også kjølte ned kjelleren, hvor vi ikke har noe kjølebehov. Vi fikk ikke all kapasiteten dit vi ønsket å ha den – til hermetikkproduksjonavdelingen, forteller Solberg.

I ettertid viser målingene at det ble behageligere inne selv om snittemperaturen utendørs var veldig lik i 2020 og 2021.

– Innendørs har vi klart å ligge en del lavere i 2021. Vi stengte av anlegget i sommerferien. Derfor ser vi at temperaturen på luften inn gikk fort ned, men at den stakk raskt opp igjen i sommerferien, sier Sebastian Häll.

I sommermånedene var det for dårlig bevegelse i luften inne i lokalet.

Trenger nye kanaler

– Konklusjonen blir at vi må dimensjonere det permanente anlegget veldig likt det vi har hatt inne. Men vi må legge nye luftkanaler og plassere dem strategisk riktig slik at vi treffer dem som jobber der, forteller han. De som arbeider i avdelingen, merket nemlig ikke så mye til forskjellen i temperatur.

Så er spørsmålet når det lar seg gjøre:

– Planene våre er å få dette installert neste år. Men det er ikke enkelt å finne riktig tidspunkt, ettersom det vil innebære en stopp på dagens anlegg på et antall uker for å få skiftet anlegget, fastslår Häll.

Powered by Labrador CMS