WHO rapporterte eksponeringsmekanismer for COVID-19 SARS-CoV-2 dråper (mørk blå farge). Lys blå farge: luftbåren mekanisme som er kjent fra SARS-CoV-1 og annen influensa, foreløpig er det ingen rapporterte bevis spesifikt for SARS-CoV-2

KORONAVIRUS: Veiledning for betjening av bygningstjenester

NemiTeks europeiske søsterorganisasjon, Federation of European Heating, Ventilation and Air-conditioning Associations (REHVA) har gjennom sin faglige ekspertgruppe utarbeidet et veiledningsdokument for hvordan man skal betjene og bruke bygningstjenester i områder med koronavirusutbrudd.

Published

Som en respons til koronavirusutbruddet (COVID-19, SARS-CoV-2) bidrar REHVA med denne veiledningen (REHVA guidance document) for å forhindre spredning avhengig av HVAC eller VVS-relaterte faktorer. Dette REHVA-dokumentet vurderer de beste tilgjengelige bevisene og kunnskapene til dags dato, ved å bruke en pågående nederlandsk litteraturanmeldelse utarbeidet av dr. Francesco Franchimon, komplementert av internasjonale REHVA-eksperter som en felles innsats.

Det er satt opp en veiledningsside (COVID-19 guidance webpage) for å dele informasjon. Informasjonen og dokumentene på veiledningssiden vil oppdateres forløpende ettersom ny kunnskap og/eller bevis blir avdekket.

Powered by Labrador CMS