SATSER: UiB satser stort på solceller og målet er at takene skal ha en samlet produksjon på 2,5 til 3 GWh. Det forteller overingeniør ved eiendomsavdelingen til UiB, Steinar Sundberg.

ENERGI & MILJØ

UiB godt i gang med massiv solcellesatsing

10.000 solcellepaneler skal i løpet av noen år være montert på UiBs bygg i Bergen. Samlet energiproduksjon skal være mellom 2,5 og 3 GWh.

Published Last updated

– Vi skal være klimanøytrale innen 2030, og målet vårt er å ta ned energibruken med 30 prosent sammenlignet med 2018. Solcellene står for en liten del av dette, men estimert produksjon er på 2,5 til 3 GWh, noe som er cirka 10 prosent av reduksjonen, sier overingeniør ved eiendomsavdelingen til UiB, Steinar Sundberg.

Løpende montering

UiB inngikk for en tid tilbake en rammeavtale med Solcellespesialisten om montering av mellom 8000 og 9000 solceller på takene til universitetets bygninger. Prosjektet skal ferdigstilles i 2025 og de er nå godt i gang.

For øyeblikket har de nettopp avsluttet et bygg hvor de monterte cirka 400 paneler og er i ferd med å avslutte ytterligere et bygg med cirka 600 paneler. Et tredje bygg med cirka 450 paneler er under montering.

– Vi forsøker å ha tre til fire prosjekter under utvikling hele tiden, sier Sundberg.

UiB monterte sine første solcellepaneler allerede i 2019, så de er allerede en dreven solcellebruker. Første bygg ut var det nye Odontologibygget på Årstadvollen, hvor de monterte 466 solcellepanelene på taket. Erfaringene derfra var så gode at de valgte å gå for sol på alle tak.

– Det var en test for å se hvordan det fungerte. Erfaringen var at det var svært ukomplisert og de leverte minst det som var lovet. Derfor gikk vi for solceller på alle tak, sier Sunderg.

Halvert nedbetalingstid

Kostnadsrammen for investeringen er på cirka 50 millioner kroner, og alle tak skal altså være dekket av solceller i løpet av 2025. Universitetet begynner med de enkleste takene hvor monteringen er mest ukomplisert først, for så å ta de mer krevende takene etter hvert.

Da de gikk i gang med solcellesatsingen var målet at alt skulle være nedbetalt i løpet av en 12-15 års periode.
– Energi er en stor pott i Eiendomsavdelingens budsjett, og med de energiprisene vi ser nå, så er nedbetalingstiden omtrent halvert. Dersom dagens priser holder seg vil anlegget være nedbetalt i løpet av seks til åtte år, sier Sundberg.

Han forteller at solceller er det enkelte og minst kompliserte energiløftet man som huseier kan gjøre.
– Sammenlignet med for eksempel oppgradering av varmesentral, så er solceller veldig ukomplisert, enkelt, tiltak å gjennomføre. En ny varmesentral er et omfattende og mer kostbart tiltak, men samtidig er det også raskere nedbetalt. Vi ser derfor på solceller som mer et miljøtiltak enn et energitiltak, sier Sundberg.

Går tregt i praksis

Etter en stor anbudsrunde med mange tilbydere var det altså Solcellespesialisten som til slutt vant kontrakten med Universitetet. Det er prosjektleder fra Solcellespesialisten, Reber Saley veldig glad for.
— Det er et stort prosjekt som det er veldig gøy å få være med på. Det er mye snakk om å bli klimanøytrale, men det går ganske tregt i praksis, så det er flott at UiB satser nå, sier Saley til Universitetsavisen, På Høyden.

Powered by Labrador CMS